Ojciec Święty Benedykt XVI udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa Ks. Proboszczowi Rafałowi Dyguła SChr i wiernym Parafii MB Jasnogórskiej w Los Angeles w 35. rocznicę pobytu w Parafii Kardynała Karola Wojtyły (29.08.1976) na czas wprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II (26.08.2011) wzywając obfitości łask i darów Bożych - te słowa błogosławieństwa Papieża seniora, Piotra naszych czasów, zwracają naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w ponad 90. letniej historii jedynej Polskiej Parafii w mieście Aniołów. Przed laty był z nami osobiście przyszły Polski Papież, kiedy to w drodze z Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii przybył do nas, by przewodniczyć historycznym celebracjom złotego jubileuszu Polskiej Parafii i jednocześnie uroczystościom odpustowym ku czci naszej patronki, Jasnogórskiej Królowej Polskiego Narodu. Po latach zagościł tu ponownie, by pozostać z nami na zawsze w darze świętych relikwii, które otrzymaliśmy od jego osobistego sekretarza JE ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego na Jasnej Górze podczas XIX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja 10.07.2011. Jest naszą radością, że wówczas był to pierwszy relikwiarz świętego Papieża Polaka na kontynencie amerykańskim. Bardzo wyraźnie doświadczamy jego orędownictwa nad nami. Po czterach latach, decyzją potwierdzoną mocą dekretu kanonicznego naszego Arcypasterza JE ks. Abpa Jose H. Gomez z 3. listopada 2015r., ustanowiono w naszym Polskim Kościele w Los Angeles Archidiecezjalne Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, przez co staliśmy się kolejnym, oficjalnym miejscem żywego kultu świętego proroka naszych dni, kanonizowanego Rodaka z Wadowic.

       1. maja 2016 r. odbyła się u nas koronacja naszego wizerunku NMP Jasnogórskiej w głównym ołtarzu, której dokonał JE ks. Bp Stanisław Dziuba OSPEE z RPA. Była to uroczystość wieńcząca obchody 90. lecia istnienia Polskiego Kościoła w naszej archidiecezji.

    Aktualnie nasza maryjna świątynia, określana często terminem Kalifornijska Częstochowa okazuje się miejscem modlitwy stałych parafian w tej kilkunastomilionowej stolicy światowego kina, ale też pielgrzymów i turystów. Oddajemy cześć i chwałę Maryi, Pani Jasnogórskiej w jej cudownym wizerunku podarowanym nam przez pierwszego polskiego paulina na ziemi amerykańskiej śp. Ojca Michała Zembrzuskiego OSPPE, założyciela Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, w Pensylwanii.

       Nasz polski kościół to również miejsce kultu Bożego Miłosierdzia. Są z nami w znakach świętych relikwii Apostołowie Jezusa Miłosiernego, św. Faustyna i bł. Michał Sopoćko. To przestrzeń wstawiennictwa także innych Polskich świętych, których relikwiarze posiadamy... Nasi najstarsi Parafianie, którzy przeżyli Golgotę Wschodu mają tutaj swojego patrona św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, niezłomnego kapłana, arcybiskupa metropolitę warszawskiego i Założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, który osobiście doświadczył rzeczywistości wygnania w głąb Rosji na okres dwudziestu lat. Znamienne, że za dewizę życia przyjął słowa: Bo na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie... Natomiast przedstawiciele tzw. Polonii solidarnościowej cieszą się tu orędownictwem współczesnego im męczennika, legendarnego kapelana Solidarności, bł. Jerzego Popiełuszko. Przedstawiciele młodej Polonii mogą z kolei przyzywać wstawiennictwa Anioła Dobroci, bł. Sancji Szymkowiak, serafitki, którą beatyfikowal w Krakowie w 2002r. św. Jan Paweł II. W Polsce modlą się do niej studenci o zdanie egzaminów, osoby w trudnych sytuacjach a także bezdzietne małżeństwa o dar rodzicielstwa. W roku jubileuszu 100. lecia Niepodległej, wiernej Bogu Ojczyzny, przybył do nas św.  Andrzej Bobola, jezuicki męczennik, od 2002r. patron Polski. To on już na początku XIX wieku przepowiedział w proroctwie danym O. Alojzemu Korzeniewskiemu, dominikaninowi w Wilnie, odzyskanie niepodległości przez Polskę po wielkiej wojnie...

     Bożym obdarowaniem i wyjątkową łaską w Roku Wiary w Kościele okazał się dla naszej polonijnej wspólnoty parafialnej fakt otrzymania relikwii z Ziemi Świętej, kamienia z Góry Przemienienia, który został uroczyście zainstalowany w mensie ołtarzowej na zakończenie rekolekcji ewangelizacyjnych w 2013 r.

     Cieszymy się, że nasza Polska Parafia miała i ma swoich przedstawicieli w świecie kultury, muzyki i sztuki. Trzeba tu wspomnieć chociażby legendę kina  śp. Apolonię Chałupec (Pola Negri), która jak dotąd jest jedyną polską aktorką, która na trwałe wpisała się w historię światowego kina, zajmując w niej cenione przez międzynarodowe grono krytyków miejsce. Jest jedyną Polką, która doczekała się widzialnego wyróżnienia na miejscowej Alei Gwiazd - Hollywood Walk of Fame. Jest ponadto honorową obywatelką Los Angeles.

    Posługę duszpasterską w tym najstarszym Polskim Kościele w Kalifornii gorliwie wypełniają dla miejscowej Polonii od ponad pięćdziesięciu lat księża chrystusowcy, misjonarze polskich emigrantów.

       Jestem pełen podziwu z jak wielkim entuzjazmem razem ze swoimi Wiernymi dba Ksiądz o krzewienie wiary i patriotyzmu wśród Rodaków, którzy z różnych przyczyn przybyli do tego Kraju (...).

(fragment listu do ks. Kustosza Rafała Dyguły SChr od JE ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego, sekretarza dwóch papieży, po arcypasterskiej wizycie w naszym Sanktuarium, Lwów 18.03.2019r.)

 

    Matko Boża Jasnogórska, Królowo Polskiego Narodu,

miej w opiece każdego Polaka na emigracji,

oręduj w szczególny sposób za Polonią Kalifornijską!

Święty Janie Pawle II módl się za nami!

 

 

 

1161713 odwiedzin od 1 maja 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms