OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ W NASZYM PAPIESKIM SANKTUARIUM

 

Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego.

(św. Jan Paweł II)

      

      

       Msza Święta uobecnia ofiarę krzyża na Golgocie, jest jej pamiątką i udziela jej owoców. Każda Msza Święta jako sakramentalne uobecnienie ofiary Chrystusa ma te same cele co ofiara krzyża.

       Żadna modlitwa, żadne, choćby największe umartwienie czy też czyn pokutny, nie mogą równać się z darem Eucharystii. Najświętszy Sakrament nie tylko wielbi Boga, lecz także przynosi człowiekowi zbawienne skutki, zarówno dla ducha jak i dla ciała.      

       Bardzo słusznie czynimy, gdy prosimy o Mszę Świętą w różnych potrzebach i wydarzeniach swojego życia oraz dziękujemy Miłosiernemu Bogu za dary i łaski od Niego otrzymane oraz ufnie powierzamy się Jego dalszej opiece prosząc, by nam błogosławił.

       Intencje mszalne i ofiary można składać bezpośrednio w naszym Biurze Parafialnym w godzinach jego urzędowania.


« powrót
1116348 odwiedzin od 1 maja 2013                                           1999-2020 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms