Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej - wypełniając swoją misję w Kościele Powszechnym, włącza się w apostolstwo na rzecz Rodaków przebywających poza granicami Ojczyzny.

       Duchowość Towarzystwa Chrystusowego, wypływająca z życia zakonnego i kapłańskiego, oparta jest na charyzmacie założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda i posłannictwie Zgromadzenia. Wypływa także z późniejszych tradycji, wypracowanych przez wspólnotę zakonną, zwłaszcza kierowaną przez pierwszego przełożonego generalnego, współzałożyciela, Sługę Bożego ks. Ignacego Posadzego TChr. 

       Szeroko rozumiana troska o polskich emigrantów nie ogranicza się jedynie do posługi duszpasterskiej. W parafiach polonijnych oprócz duszpasterstwa wielką wagę przywiązuje się do podtrzymania zdrowego ducha patriotycznego, polskiej kultury i życia społecznego Polonii. W tym celu używa się wszystkich dostępnych środków masowego przekazu (audycje radiowe prowadzone w języku polskim, druk gazetek parafialnych i periodyków, strony internetowe, itp.).

więcej: www.tchr.org

       Polecamy do obejrzenia film powołaniowy o misjonarzach polonijnych z Towarzystwa Chrystusowego Dajcie nam księdza.

 

Księża i bracia chrystusowcy pełniący posługę duszpasterską w naszej Parafii od 1965 r.:

 

Proboszczowie:

Ks. Zbigniew Olbryś TChr   1974 - 1979

(wcześniej od 1968r. był wikariuszem parafialnym, a od 1973r. administratorem)

+ Ks. Konrad Urbanowski TChr   1979 - 1989

Ks. Stanisław Parol TChr   1989 - 1990

Ks. Marian Ogórek TChr    1990 - 1991

Ks. Andrzej Maślejak TChr    1991 - 1995

+ Ks. Edward Mroczyński TChr    1995 - 2004

Ks. Bogdan Molenda TChr   2004 - 2007

Ks. Marek Ciesielski TChr   2007 - 2010

Ks. Rafał Dyguła TChr    07. 25. 2010 - 09. 13. 2020

Ks. Mirosław Frankowski TChr   09. 20. 2020 - obecnie

 

Wikariusze:

Ks. Eugeniusz Bolda TChr

Ks. Rafał Dopierała TChr

Ks. Jan Fiedurek TChr

+ Ks. Józef Furman TChr

Ks. Andrzej Galant TChr

Ks. Gerald Grupczyński TChr

Ks. Mirosław Jagielski TChr

+ Ks. Stefan Kaczmarek TChr

Ks. Stanisław Kowalski TChr

Ks. Jan Michalski TChr

Ks. Zygmunt Ostrowski TChr

Ks. Stanisław Padykuła TChr

Ks. Tadeusz Rusnak TChr

Ks. Robert Wojsław TChr

Ks. Janusz Zych TChr

Ks. Stanisław Żak TChr

 

Rezydenci:

Ks. Ryszard Bucholc TChr

+ Ks. Antoni Bury TChr

+ Ks. Władysław Gowin TChr

+ Ks. Wojciech Kania TChr

 

Bracia zakonni:

+ Br. Marian Pankanin TChr (spoczywa na Holy Cross Mortuary w Culver City, CA)

+ Br. Piotr Szafranek TChr

+ Br. Jan Szczepaniak TChr

 

      

1154270 odwiedzin od 1 maja 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms