KALENDARIUM - NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEJACH NASZEJ PARAFII I SANKTUARIUM

 

 • 1907 r. - utworzenie Polskiej Misji Katolickiej w Los Angeles przez ks. Victoriana (Jakuba) Organiściaka SDS (salwatorianin, przyjął święcenia kapłańskie 25.VII.1904r., wyjechał do Kalifornii 13.X.1904r., zmarł w Polsce 21.X.1934r.)
 • 1908 r. -  inauguracja polskich nabożeństw, utworzenie Komitetu Budowy Polskiego Kościoła
 • 8 IV 1909 r. - pierwsza publiczna manifestacja Polonii w Los Angeles z racji pogrzebu śp. Heleny Modrzejewskiej
 • 1910 – 1912 r. - budowa niewielkiego kościoła pw. Chrystusa Zbawiciela przy Eagle Rock staraniem ks. Konstantego Marciniaka
 • 1911 r. - powstanie Towarzystwa św. Józefa
 • 1912 - 1916 r. - duszpasterstwo polskie kontynuuje ks. Konstanty Marciniak; po jego nominacji do Arizony przez kolejne 9 lat duszpasterstwo dla polskich emigrantów zamiera
 • 1924 r. - przybycie ks. Bronisława Krzemińskiego z Nowego Jorku (były kapelan Wojska Polskiego), Msze Święte odprawia w Domu Polskim przy Avalon Blvd.; powstanie Komitetu Budowy Polskiego Kościoła
 • po przybyciu do Los Angeles i pierwszych produkcjach dla Paramount Pictures "Bella Donna" i "Napiętnowana" (1923r.) polska aktorka Pola Negri mocno wspiera tworzenie Polskiej Parafii, m.in. czyni darowiznę ziemi pod budowę nowego kościoła oraz czynnie angażuje się w organizację koncertów, bazarów, loterii, etc. na ten właśnie szczytny cel; opis jej niezwykłej działalności w środowisku polonijnym znajdujemy nawet w polskiej prasie z tamtego okresu (np. Goniec Nadwiślański 1926.04.08., R.2 nr 80, s.7)
 • 10 X 1926 r. - powstanie klubu św. Cecylii (chóru kościelnego, pod kierownictwem muzycznym Josepha Mendell), w tym samym roku organizuje się Towarzystwo Niewiast Ołtarza i Różańca Świętego – założycielka Katarzyna Bielamowicz; w 1958 r. liczyło 150 członkiń!
 • 25 XI 1926 r. - poświęcenie drewnianego kościoła przy 5134 Towne Ave / 52 st.; od tego dnia datuje się oficjalne powstanie Polskiej Parafii pw. Chrystusa Króla w Los Angeles; fundatorką ziemi na potrzeby parafii była Pola Negri
 • 28 XI 1926 r. - uroczysty bankiet w Sali Domu Polskiego przy Avalon Blvd. z okazji poświęcenia i otwarcia Polskiego Kościoła
 • 17 I 1933 r. - przekazanie polskiej świątyni na własność miejscowej Archidiecezji
 • 1940 r. - powstanie Towarzystwa Królowej Jadwigi
 • 3 III 1940 r. - wizyta ministra Generała Józefa Hallera w Polskiej Parafii
 • 1940 r. - powstanie polskiej szkoły codziennej (Polska Szkoła Parafialna); w r. 1949 przestaje istnieć z powodu przenosin Sióstr Franciszkanek na wschodnie wybrzeże USA
 • 19 III 1944 r. - uroczyste otwarcie i adaptacja budynku przy 3424 West Adams Boulevard pod nowy Polski Kościół pw. MB Jasnogórskiej w Los Angeles; posesja została nabyta za kwotę $25,000.00; na jej parterze utworzono kaplicę MB Jasnogórskiej
 • wrzesień 1946 r. powstanie młodzieżowego Stowarzyszenia Św. Stanisława Kostki (St. Stanislaus Club), pierwszym prezesem Max Zambel
 • 15 V 1950 r. - uroczyste poświęcenie i otwarcie wzniesionej kosztem $60,000.00 Sali Parafialnej; uroczystości przewodniczy Bp Timothy Manning
 • maj 1950 r. – 18 III 1956 r. - prace przy wykonaniu groty Niepokalanego Poczęcia NMP przez artystę rzeźbiarza Romana Olesa
 • 1952 r. - powstanie Polskiej Szkoły Sobotniej przy Parafii, założycielką Zofia Wojciechowska; w 1953 r. otrzymuje nową nazwę Polska Macierz Szkolna w LA, przez pewien czas lekcje odbywały się w Domu Polskim przy Bonnie Brae., od 1956 r. na prośbę zarządu protektorat nad szkołą przejmuje ks. Proboszcz
 • 1 III 1954 r. - nagła śmierć śp. ks. Prob. Bronisława Krzemińskiego
 • 8 III 1954 - objęcie obowiązków przez nowego proboszcza ks. Stanisława Jureko, w 25 roku kapłaństwa; w oficjalnym słowie do Parafian pisał m.in. Radość i trwoga jednocześnie opanowały duszę moją. Radość - boż głosić bedę SŁOWO BOŻE do POLAKÓW z którego rodu się wywodzę; trwoga - czy potrafię zdobyć sobie WASZĄ miłość i przywiązanie. Po objęciu SŁUŻBY BOŻEJ w NASZEJ PARAFJI, wyjechałem do Szwajcarji, by tam w Kościółku, w którym wyświęcony zostałem na Księdza, prosić Boga Wszechmogącego i Syna i Ducha Świętego o łaskę dla moich PARAFJAN i ICH RODZIN, oraz o OPATRZNOŚĆ i SIŁĘ do WYTRWANIA dla CAŁEGO NARODU POLSKIEGO, jęczącego w niewoli tyranji komunistycznej (...)

Ks. prob. Stanisław Jureko urodził się 8 sierpnia 1899r. w Polsce, święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 1929r. we Fryburgu w Szwajcarii, po czym został skierowany do archidiecezji Los Angeles, gdzie podjął posługę duszapasterską w San Diego, Ocean Park, San Pedro, Los Angeles (parafia chorwacka) i w Filmore

 • 3 IV 1955 r. - powołanie Komitetu Budowy Kościoła, poprzedzone w marcu apelem ks. Proboszcza do Parafian o wpłacanie i zadeklarowanie ofiar na Fundusz Budowy Nowego Kościoła (Archidiecezja udzieliła zgody na jego budowę w marcu)
 • 5 – 10 IV 1955 r. - Misje Święte prowadzone przez ks. Dra Adolfa Tymczaka; zakończone sformułowaniem 7. postanowień misyjnych dobrego Amerykanina polskiego pochodzenia i wiernego Syna Polski (1. Od poprawy siebie samego zacząć pracę dla drugich: swej rodziny, Ameryki i Polski; 2. Wyznawać wszędzie katolicką wiarę Ojców swoich, nawet wśród ludzi obojętnych lub innych wyznań religijnych; 3. Wiernie spełniać swe obowiązki religijne: modlić się, uczęszczać na Mszę Świętą niedzielną, do spowiedzi i Komunii Świętej; 4. Żyć uczciwie zgodnie z przykazaniami i w łasce Bożej bez względu na to, jak inni postępują; 5. Mało mówić, wiele czynić, wszystko znosić dla zachowania pokoju z bliźnimi; 6. Pamiętać, że „bez Boga ani do proga”, że „czas to łańcuch; im dalej od Boga ucieczesz, tem dłuższy i tem cięższy łańcuch z sobą wleczesz”; 7. Cenić sobie przynależność do Parafii Polskiej jako ostoję wiary i polskich zwyczajów oraz opiekę tej Patronki, „Panny Świętej, co Jasnej broni Częstochowy; ku czci tej Panny poświęcić codziennie choć jedną minutę, odmawiając 3 Zdrowaś Maryjo za siebie, rodzinę, Parafię, Kraj, w którym żyję i Kraj Ojców moich)
 • 14 VIII 1955 r. - prezentacja wspólnocie parafialnej projektu nowej polskiej świątyni autorstwa arch. inż. Jerzego Szeptyckiego (autor m.in. Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, PA), koszt budowy kościoła wyceniono na kwotę $100,000.00
 • wrzesień 1955 r. - organizacja pierwszego Polskiego Festiwalu (Polish Summer Festival) na dziedzińcu przy kościele; z czasem zmieniono jego nazwę na Bazar Parafialny, by po 55 latach w 2010 r. powrocić do pierwotnej formy i nazwy jako Polski Festiwal Parafialny
 • 30 X 1955 r. - wizyta ks. Abpa Józefa Gawliny, duchowego opiekuna wychodźstwa polskiego
 • luty 1956 - prezentacja projektu nowego kościoła przedstawicielom Archidiecezji, na czele z ks. Bpem T. Manning, sufraganem
 • 18 III 1956 r. - uroczyste obchody trzydziestolecia istnienia Polskiej Parafii w LA; oficjalna odezwa ks. Proboszcza do Parafian, w której czytamy m.in.: Po niespełna roku, duszą i sercem pełen dumy i szczerej dla WAS WSZYSTKICH miłości i wdzięczności podaję do publicznej wiadomości, że do dnia dzisiejszego, a więc w okresie jednego roku na FUNDUSZ BUDOWY NOWEGO KOŚCIOŁA wpłynęło $ 30,000. SUMA TO POWAŻNA. Za WASZĄ szczodrobliwość - stokroć WAM BÓG ZAPŁAĆ. Całkowity koszt budowy NOWEGO KOŚCIOŁA ustalony został na sumę około $ 100.000. By przystąpić do budowy, trza mieć 50,000. Brakuje nam więc jeszcze $ 20,000. Niechaj mi wolno będzie (...) ponownie zwrócić się do WAS WSZYSTKICH, w sercach których płonie hasło naszych PRAOJCÓW: BÓG - HONOR i OJCZYZNA, z gorącą prośbą: KTO JESZCZE NIE ZŁOŻYŁ SWOJĄ DANINĘ - NIECHAJ ZŁOŻY, KTO JUŻ ZŁOŻYŁ - NIECHAJ ŁASKAWIE JESZCZE COŚ DOŁOŻY, a wierzę, jako i WY wierzycie, że WYBUDUJEMY PIĘKNY POLSKI KOŚCIÓŁ MATKI BOSKIEJ JASNOGÓRSKIEJ
 • 23 IV 1956 r. - podpisanie umowy z artystą Stefanem Mrożewskim, odpowiedzialnym za aranżację wnętrza kościoła; on to był także wykonawcą zdobiącej prezbiterium świątyni do lat 80-tych mozaiki MB Częstochowskiej i ludowego fresku; stacje Drogi Krzyżowej wykonane we Włoszech były darem Poli Negri i jej przyjaciółki Margaret West, natomiast witraże były donacją firmy architektonicznej The Yates and Szeptycki
 • 13 V 1956 r. - uroczyste poświecenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła; następnego dnia rozpoczęcie  siedmiomiesięcznych prac budowlanych przy wznoszeniu polskiej świątyni maryjnej w LA
 • 9 XII 1956 r. godz. 10:30am – uroczysta Msza Święta koncelebrowana z dedykacją i poświęceniem kościoła przez sufragana ks. Bpa Timothy Manning, który w homilii powiedział m.in., że Ten kościół jest cennym skarbem, w rodzaju sanktuarium w tej diecezji; był to wtedy jedyny Polski Kościół w Kalifornii!; współkoncelebransami byli: ks. prob. Stanisław Jureko, ks. Tadeusz Szubzda i ks. Bonifacy Sławik; oprawę muzyczną podczas liturgii stanowił chór pod dyrekcją organisty i kompozytora Romana Maciejewskiego; telegramy, życzenia i słowa Błogosławieństw na uroczystość Polonii Kalifornijskiej przesłali: Ojciec Święty Pius XII, metropolita Los Angeles ks. kard. James Francis McIntire, prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński (Trwam na modlitwie z Wami i całym sercem błogosławię, radując się świątynią katolicką dla Ludu Polskiego), ks. Abp Józef F. Gawlina z Rzymu (Z całego serca winszuję Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi i wszystkim Drogim Parafianom Polskiej Parafii MB Częstochowskiej w Los Angeles, że swą wspaniałomyślną ofiarą zdobyli się na własną świątynię. Niech Pan Bóg, któremu przygotowaliście godne mieszkanie wśród Was, błogosławi Wam i Waszym Rodzinom, a Matka Boska z Jasnej Góry otoczy matczyną opieką wszystkich, którzy garnąć się będą do Jej Niepokalanego Serca) oraz przeor klasztoru paulińskiego na Jasnej Górze o. Jerzy Tomziński OSPPE (Na uroczysty dzień konsekracji kościoła pw. MB Jasnogórskiej, Kochanym Rodakom ślemy najlepsze życzenia obfitych Bożych błogosławieństw, utwierdzenia w wierze, nadziei i miłości oraz zapewnieniach o naszych gorących modłach u tronu naszej Królowej)
 • 9 - 16 XII 1956 r. - Misje Święte prowadzone przez O. Jana B. Huchra T.J.; na pamiątkowym obrazku zamieszczono słowa ks. Prob. St. Jureko: Jeśli chcesz być szczęśliwym w tym życiu i przyszłym, trzymaj się wiernie katolickiej wiary Ojców twoich i gorliwie czcij Matkę Boską Częstochowską, Królowę Polski i Polaków
 • grudzień 1956 r. - słowo ks. Proboszcza Stanisława Jureko do Parafian z okazji poświęcenia świątyni w trzydziestą rocznicę powstania Polskiej Parafii w LA: „ (…) Kult MB Jasnogórskiej jest głęboko zakorzeniony w sercu każdego Polaka jako symbol Polski. W każdym polskim kościele w Ameryce jest Jej obraz. W każdym polskim domu jest wizerunek MB Częstochowskiej jako dowód wiary i miłości do Boga i Ojczyzny. My zaś Polacy rozsypani po pięknej Południowej Kalifornii jesteśmy szczęśliwi, że doczekaliśmy się w 300. Rocznicę Jej koronowania dokończenia własnej wspaniałej świątyni pod wezwaniem Matki Boskiej Jasnogórskiej. Słusznie zatem patrzymy, my emigranci – stęsknieni za krajem ojczystym i za słowem polskim – z dumą i radością na nowo wybudowany Dom Boży. Nasze ochocze i szczodre ofiary dokonały tego świętego dzieła. Księgi Pielgrzymstwa powiększyły się o nową chlubną kartę wiary i ofiarności Polaków w Kalifornii (…).”
 • grudzień 1956 r. - utworzenie sklepiku parafialnego (księgarni katolickiej); pierwszą kierowniczka Jadwiga Olszewska
 • 1956 r. - rozpoczęcie wydawania parafialnego „Biuletynu Niedzielnego”
 • 29 III 1957 r. - erygowanie stacji Drogi Krzyżowej (osobisty dar Poli Negri!) w kościele przez franciszkanina  O. Samuela Bigelowa OFM
 • 8 VIII 1957 r. - w roku rozpoczęcia peregrynacji kopii obrazu Jasnogórskiego w Polsce i kreowania na kardynała ks. Proboszcz i Parafianie otrzymują uroczyste błogosławieństwo Prymasa Polski, protektora Polonii: „Drogiemu Ks. Stanisławowi Jureko i Wiernym w parafii Matki Bożej Częstochowskiej błogosławi braterskim sercem + Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski”
 • 10 – 17 V 1959 r. - Misje Święte prowadzone przez O. Henryka Malaka OFM
 • 18 X 1959 r. - pierwsza doroczna akademia  ku czci Chrystusa Króla
 • 22 IX 1963 r. - powstanie w parafii Sodalicji Mariańskiej
 • 21 III 1965r. - z inicjatywy ks. Proboszcza zawiązał się komitet organizacyjny, który przygotował program na obchody uroczystości milenijnych chrztu Polski przez Polonię Kalifornijską
 • 1966 - 1968r. - pierwszy chrystusowiec ks. Stefan Kaczmarek TChr asystentem ks. Prob. Jureko; wcześniej posługą duszpasterską ks. Proboszcza wspierali księża diecezjalni: ks. Prof. Jacek Przygoda, ks. Antoni Saran, ks. Bonifacy Sławik ora księża goście: ks. V. Jasinski, ks. H. Malik i ks. M. Wojciechowski; pierwszym rezydentem był ks. Sylwester Posłuszny
 • 1 V 1966 r. - uroczyste obchody 1000 - lecia chrztu Polski - „Godzina Maryjna” na stadionie Los Angeles Memorial Coliseum; uroczysta procesja z obrazem MB Częstochowskiej i nabożeństwem w intencji Kościoła i narodu polskiego, któremu przewodniczy ks. kard. James Francis McIntyre, metropolita LA; list pasterski do Polonii Kalifornijskiej z okazji Milenium wystosował Prymas Polski, Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński; ks. kard. McIntyre bierze także udział w bankiecie milenijnym w hotelu Biltmore, podczas którego uroczyste słowo wygłasza rektor Loyola University ks. Charles S. Cassasa, SJ
 • 22 V 1966 r. - rozpoczęcie parafialnych rekolekcji związanych z obchodami Milenium chrztu Polski, nauki głosi o. Gerard Kotula OFM; na ich zakończenie uroczystej Mszy Świętej w intencji Polski w katedrze św. Vibiany przewodniczy miejscowy metropolita ks. kard. McIntyre; dzięki ofiarności parafian  na tę okazję zostaje wykonany i zainstalowany na frontowej ścianie świątyni witraż ze scenami wydarzeń historycznych Polski autorstwa Ludwika Wiecheckiego
 • 1 VII 1968 - ks. Zbigniew Olbryś TChr kolejnym wikariuszem z Towarzystwa Chrystusowego; do parafii przybywa także ks. Józef Furman TChr, który dodatkowo podejmuje obowiązki nauczyciela religii w szkole katolickiej St. Bernarda w latach 1971-1972
 • zawiązanie Stowarzyszenia Misyjnego św. Andrzeja Boboli
 • 1971 r. - kapitalny remont Sali Parafialnej
 • wiosna 1972 r. - posoborowe prace adaptacyjne w prezbiterium kościoła, m.in. instalacja marmurowego ołtarza, nowej ambony, chrzcielnicy i krzyża
 • 29 XI 1973 r. - nagła śmierć na atak serca ks. Prob. Stanisława Jureko w szpitalu św. Wincentego w Los Angeles - St. Vincent's Hospital; modlitwę rożańcową za zmarłego poprowadził ks. Bp Juan A. Arzube, a Mszy Świętej pogrzebowej następnego dnia przewodniczył ks. Bp John J. Ward; pogrążeni w smutku parafianie bardzo licznie przybyli w te dni na modlitwy wdzięczności, wypełniając świątynię po brzegi, oddając przy tym ostatni hołd swojemu ks. Proboszczowi; w homilii ks. Biskup wyraził głęboką wdzięczność narodowi polskiemu  za przysłanie wielkiego misjonarza do archidiecezji Los Angeles; doczesne szczątki śp. ks. Jureko spoczęły na cmentarzu Holy Cross w Culver City, CA w sąsiedztwie głównego wejścia do kaplicy Risen Christ
 • 19 XII 1973 r. - decyzją arcybiskupa Los Angeles ks. Kard. Timothy Manning duszpasterstwo w Polskiej Parafii obejmują kapłani zakonni z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (księża chrystusowcy); pierwszym administratorem zostaje mianowany dotychczasowy wikariusz ks. Zbigniew Olbryś TChr; we wrześniu 1974 r. obejmuje urząd proboszcza parafii; dołącza do niego jako wikariusz ks. Konrad Urbanowski TChr oraz Brat Marian Pankanin TChr jako organista i sekretarz w Biurze Parafialnym
 • 29 – 30 VIII 1976 r. - wizyta metropolity krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyły z okazji złotego jubileuszu istnienia Parafii; uroczysty wpis do Parafialnej Księgi Pamiątkowej: „Na pamiątkę uroczystości w Los Angeles w dniu 29. sierpnia 1976, składam Parafii Polskiej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego na dalsze pięćdziesięciolecia służby Ludowi Bożemu tutejszej Polonii, + Karol Kard. Wojtyła, metropolita krakowski.”
 • 30 VIII 1976 r. - prywatna prezentacja dla polskiego kardynała panoramy „The Crucifixion” Jana Styki w Forest Lawn Memorial Park w Glendale; kard. Wojtyła wypowiedział tam m.in. słowa: „Pod wielkim wrażeniem mojego rodaka Jana Styki, polecam Bogu wszystkich, dla których Krzyż Chrystusa jest nadzieją zmartwychwstania i życia.”
 • wrzesień 1976 r. - korespondencja ks. kard. Karola Wojtyły do wiceprowincjała śp. ks. Władysława Gowina TChr, w której błogosławi duszpasterstwu chrystusowców: "Serdecznie dziękuję Księdzu Prowincjałowi i na Jego ręce wszystkim Chrystusowcom, których spotkałem w czasie mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, a którzy tak pięknie i skutecznie pracują wśród Polonii - szczególnie mam na myśli Los Angeles i San Francisco, za okazaną mi życzliwość. Życzę błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy i łączę braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu".
 • 16. X. 1976 r. - nasza wspólnota parafialna celebrująca złoty jubileusz istnienia zostaje obdarowana błogosławieństwem Papieża bł. Pawła VI; oto jego treść: Ojcze Święty, Ks. Proboszcz i Parafianie kościoła MB Częstochowskiej w Los Angeles proszą o specjalne Błogosławieństwo Apostolskie z okazji 50-lecia istnienia i działalności tej Polskiej Parafii 1926-1976
 • 23. X. 1976r. - dziękczynna Msza Święta na zakończenie złotego jubileuszu Polskiej Parafii, której przewodniczy ks. Bp Władysław Rubin z Rzymu, sekretarz Synodu Biskupów i przedstawiciel Prymasa Polski; towarzyszy mu ks. Zygmunt Lustofin z Zakopanego
 • styczeń 1978 r. - list ks. kard. Karola Wojtyły do ks. prob. Zbigniewa Olbrysia TChr, w którym osobiscie dziękuje za donacje parafian przekazane na rzecz budującej się legendarnej świątyni Arka Pana w parafii MB Królowej Polski w Nowej Hucie: "(...) serdecznie dziękuję za tak życzliwą pamięć o Kościele Krakowskim i za dar na budowę kościoła w Nowej Hucie. Na progu Nowego Roku życzę Łaski i błogosławieństwa Bożego".
 • 12 I 1979 r. - dotychczasowy wikariusz ks. Konrad Urbanowski TChr mianowany proboszczem; za jego kadencji dokonano nowej aranżacji prezbiterium świątyni z modernistycznym freskiem węgierskiej artystki Isabel Piczek
 • 6 IX 1979 r. - pismo z Watykańskiego Sekretariatu Stanu, w którym czytamy m.in.: (...) Jego Świątabliwość Jan Paweł II z radością i wzruszeniem przyjął wyrazy serdecznej pamięci, oddania i życzliwości nadesłane przez Czcigodnego Księdza i Jego Wspólnoty Parafialnej. Ojciec Święty mile wspomina odwiedziny Parafii. (...) Dziękuje Parafianom za hojny dar, świadczący o wielkodusznej ofiarności. Życzy Wspólnocie Parafialnej dalszego rozwoju w duchu jedności i miłości chrześcijańskiej i z serca udziela szczególnego Apostolskiego Błogosławieństwa Duszpasterzowi i Wiernym
 •  1981 r. - odbywa się peregrynacja kopii ikony jasnogórskiej wśród polskich rodzin; otrzymujemy uroczyste pismo z Watykanu datowane na 27. IV 1981 r. o nastepujacej treści: Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa Drogim Rodakom z parafii MB Częstochowskiej w dniu nawiedzenia ich domów przez wędrujący obraz Pani Jasnogórskiej
 • 1986 r. - powstanie Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Południowej Kalifornii
 • 15/16 września 1987 r. - pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II w Los Angeles
 • 1 VI 1989 r. - ks. Prob. Konrad Urbanowski TChr kończy dziesięcioletnią kadencję proboszcza Parafii udając się na zasłużoną emeryturę do parafii św. Jadwigi w Oshawie, Kanada
 • lipiec 1990 r. - nominacja na proboszcza ks. Stanisława Parola TChr
 • 22 IX 1990 r. - administratorem Parafii zostaje ks. Marian Ogórek TChr
 • styczeń 1991r. - wizyta O. Michała Zembrzuskiego OSPEE, założyciela Amerykańkiej Częstochowy w Doylestown, PA
 • 7 IX 1991 r. - nowym Proboszczem zostaje ks. Andrzej Maślejak TChr, wśród form duszpasterstwa polonijnego uwzględnia m.in. nadawanie cyklicznych audycji radiowych po polsku
 • 27 IX 1991 - wizyta ks. Abpa Jerzego Stroby, metropolity poznańskiego
 • 12 V 1992 r. - wizyta ks. Bpa Zygmunta Kamińskiego z Płocka
 • 30 – 31 X 1993 r. - Prymas Polski, śp. ks. kard. Józef Glemp z wizytą w LA; na zakończenie pobytu powiedział m.in. „Jest to mój pierwszy pobyt w Zachodnich Stanach i oceniam go pozytywnie. Wypełniłem to, co należy do moich obowiązków – umacnianie wiary. Spotkałem tutaj żywe wspólnoty, które nie tylko żyją duchem polskim, tradycją, ale także pogłębiają swoje życie duchowe oparte na zasadach chrześcijańskich. Bardzo dobrze mówią po polsku, są pogodni, a co najważniejsze – są zorganizowani. Przypuszczam, że spośród tej mozaiki narodowościowej w Los Angeles, wspólnota polska wyróżnia się. Daje przykład innym grupom, a nawet samym Amerykanom, jak można połączyć głęboką wiarę z dobrym działaniem.”
 • wielkanoc 1994 r. - wizyta ks. Abpa Tadeusza Kondrusiewicza z Moskwy
 • 11 VIII 1994 r. - wizyta ks. Bpa Józefa Życińskiego z Tarnowa
 • 2 III 1995 r. - wizyta ks. Abpa Stanisława Szymeckiego z Białegostoku
 • 12 VI 1995 r. - wizyta ks. kard. Kazimierza Świątka z Białorusi w towarzystwie ks. prał. Zdzisława Peszkowskiego
 • 1 IX 1995 r. - ks. Prob. Andrzej Maślejak TChr zostaje mianowany na prowincjała Prowincji MB Królowej Polonii Zagranicznej z siedzibą w Sterling Hts., MI
 • 22 X 1995 r. - ks. Edward Mroczyński TChr nowym proboszczem naszej Parafii
 • październik 1996 r. - powstanie Wspólnoty Żywego Różańca, pod duchowym przewodnictwem ks. Janusza Zycha TChr, wikariusza Parafii
 • 20 VIII 1998 - wizyta ks. Bpa Ryszarda Karpińskiego z Lublina
 • 11-22 III 1999 - wizyta ks. Bpa Józefa Zawitkowskiego z Łowicza (rekolekcje wielkopostne)
 • 22 VII 2001 r. - celebracja 75 - lecia istnienia Polskiej Parafii w LA; uroczystej Mszy Świętej przewodniczy i Słowo Boże wygłasza Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp; słowa życzeń i błogosławieństwo przekazuje obecny na uroczystości miejscowy arcypasterz ks. kard. Roger Mahony
 • 6 VII 2003 r. - wizyta Ks. Prof. Andrzeja Szostka, rektora Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie na zaproszenie parafialnego Towarzystwa Przyjaciół KUL
 • 10 X 2004 r. - bankiet pożegnalny na zakończenie dziewięcioletniej posługi ks. Prob. Edwarda Mroczyńskiego TChr, który udaje się na zasłużoną emeryturę do Polskiej Misji św. Brata Alberta w San Jose, CA
 • październik 2004 - nowym administratorem, a następnie proboszczem zostaje dotychczasowy wikariusz  ks. dr Bogdan Molenda TChr
 • 8 X 2006 r. - uroczyste wprowadzenie relikwii św. Faustyny Kowalskiej  kończące obchody dziesięciolecia apostolstwa Żywego Różańca
 • 10 VI 2007 r. - rozpoczęcie akcji „Pokolenie Jana Pawła II”, mającej na celu zebranie funduszy i realizację projektu remontu naszego kościoła
 • październik 2007 r. - nominacja ks. Prob. Bogdana Molendy SCh na rektora Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu
 • 11 XI 2007 r. - uroczyste powitanie nowego Proboszcza ks. Marka Ciesielskiego SChr
 • 18 VII 2010 r. - po otrzymaniu nominacji do służby wśród Polonii Niemieckiej w prowincji zakonnej św. Józefa kończy posługę w parafii ks. Ciesielski SChr
 • 25 VII 2010 r. - powitanie nowego Proboszcza ks. Rafała Dyguły SChr, który przybywa do nas z Chicago
 • 28 VIII 2010 r. - Msza Święta za Ojczyznę, wizyta w Parafii posła na Sejm RP Antoniego Macierewicza, prelekcja „30-lecie Solidarności i sytuacja społeczno – polityczna w Polsce po katastrofie smoleńskiej”
 • październik 2010 r. - pielgrzymka parafialna do Ziemi Świętej
 • 24 X 2010 r. - uroczystość wprowadzenia do naszej świątyni parafialnej relikwii św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i bł. Jerzego Popiełuszko, której przewodniczy O. Bartłomiej Marciniak, podprzeor Amerykańskiej Częstochowy, były ministrant legendarnego kapelana Solidarności w kościele św. Stanisława na Żoliborzu w Warszawie
 • 19 XI 2010 r. - uroczystość instalacji nowego ks. Proboszcza, której przewodniczy ks. Bp Edward Clark
 • jesień 2010 r. - nawiązanie współpracy z architektem inż. Andrzejem Ryczkiem (m.in. autor projektu toruńskiej świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II) odnośnie planowanej renowacji naszej maryjnej świątyni
 • 28 XI 2010 r. - pierwsza niedziela Adwentu, rozpoczęcie peregrynacji obrazu MB Jasnogórskiej wśród rodzin naszej wspólnoty parafialnej, inauguracja nabożeństwa maryjnego – śpiewu Godzinek ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
 • 12 XII 2010 r. - wizyta misjonarza z Afryki, o. Franciszka Wojdyły, werbisty z Kongo; modlitwa za misje i prelekcja nt. pracy misyjnej na Czarnym Lądzie
 • 17-19 XII 2010 r. - rekolekcje adwentowe głosi O. Piotr Dettlaff, redemptorysta z Torunia, dyrektor programowy TV Trwam; ich owocem staje się zawiązanie Koła Przyjaciół Radia Maryja w Los Angeles, pierwszą prezes Marzena Ząbek; pierwsze spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja w Kalifornii
 • styczeń 2011 r. - inauguracja Nabożeństw Fatimskich w Pierwsze Soboty Miesiąca
 • 24 – 27 III 2011 r. - rekolekcje wielkopostne głosi metropolita szczecińsko – kamieński JE ks. Abp Andrzej Dzięga, udziela młodzieży sakramentu bierzmowania, poświęca Tablicę Smoleńską ku czci ofiar katastrofy polskiego samolotu rządowego; zawiązanie się wspólnoty Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego; wykonawca tablicy memoracyjnej to śp. Stefan Niedorezo z Chicago, zaś fundatorzy to nasi parafianie
 • 2 V 2011 r. - beatyfikacja Jana Pawła II na Watykanie; naszą wspólnotę godnie reprezentuje ks. Proboszcz
 • 29 V 2011 r. - katecheza ewangelizacyjna ks. Macieja Galle z par. św. Konstancji w Chicago, IL
 • 2-3 VII 2011 r. - pierwsza pielgrzymka parafialna do Amerykańskiej Częstochowy w ramach Polonijnej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja
 • 10 VII 2011 r. - ks. Proboszcz otrzymuje na Jasnej Górze relikwiarz bł. Jana Pawła II dla naszej Parafii z rąk jego osobistego sekretarza ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego
 • 14 - 15 VIII 2011 r. - wizyta ks. Prof. Tadeusza Guza z KUL; wygłoszone prelekcje: „Nauczanie społeczne i męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki” i „Być Polakiem - to żyć Bosko i szlachetnie
 • 26 VIII 2011 r. - uroczystość odpustowa wieńcząca obchody 35 rocznicy pobytu pośród nas ks. kard. Karola Wojtyły z uroczystym aktem wprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II; celebracjom przewodniczy i Słowo Boże głosi O. Zbigniew Pieńkos, redemptorysta, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago
 • 24 - 25 IX 2011 r. - kolejna edycja Polskiego Festiwalu Parafialnego; w programie m.in. spotkanie z red. Stanisławem Michalkiewiczem z Polski
 • 26 X 2011 r. - otrzymujemy pismo od Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Stanisława Kardynała Dziwisza z zapewnieniem modlitwy i błogosławieństwem; osobisty sekretarz papieski napisał do nas m.in.: Jako legat papieski Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła modlił się w tym kościele 35 lat temu z okazji Kongresu Eucharystycznego, a teraz przybywa tu jako Błogosławiony, by pozostać wśród swych Rodaków przebywających poza granicami Polski. Niech ta Jego duchowa obecność przybliża wszystkich do Chrystusa. On jest naszym Ojcem i Przewodnikiem w odnajdywaniu drogi do Boga, drogi miłości i zaufania, a swym "Totus Tuus - cały Twój" na wzór Matki Najświętszej jest wzorem serdecznej wiezi z Jezusem. Wszystkim, którzy będą tu przychodzić i za wstawiennictwem Błogosławionego Jana Pawła II przedstawiać swe prośby i troski, niech wyprasza u tronu Bożego potrzebne łaski. Łącząc się w modlitwach z Księdzem Proboszczem i całą Parafią, przesyłam serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo.
 • grudzień 2011 r. - inauguracja Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w naszej Parafii
 • 18 – 21 XII 2011 r. - rekolekcje adwentowe „Z bł. Janem Pawłem II uczymy się miłości Kościoła i Ojczyzny”  głosi O. Jacek Cydzik, redemptorysta, dyrektor Centrali Radia Maryja w Toronto
 • styczeń 2012 r. - powstanie w Parafii apostolatu Różaniec Rodziców za Dzieci
 • 4 - 17 II 2012 r. - wizyta Prof. dra hab. Piotra Jaroszyńskiego z KUL; wykłady „Dzieci emigrantów: wychowanie do polskości”, „Bł. Jan Paweł II o patriotyzmie”, "Prymas Tysiąclecia: zagrożenia dla Polski"
 • luty 2012 r. - rozpoczęcie prac renowacyjnych w naszym kościele przez firmę Vancrest Construction Corp. z Los Angeles
 • 12 luty 2012 r. - protest Polonii Kalifornijskiej w obronie TV Trwam pod miejscowym Konsulatem RP
 • 25 – 31 III 2012 r. - Parafialne Misje Święte wygłoszone przez ks. dra Bogusława Jaworowskiego MSF z Polski, na ich zakończenie uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Michała Sopoćko; rozpoczęcie peregrynacji obrazu św. Rodziny wśród rodzin naszej Parafii; powstają kolejne róże Różańca Rodziców
 • kwiecień 2012 r. - renowacja figury Matki Bożej w grocie wykonana przez artystkę malarkę Marię Zielińską
 • 6 VIII 2012 r. - otrzymujemy korespondencję od Metropolity Gnieźnieńskiego z błogosławieństwem, zapewnieniem modlitwy i słowami pozdrowień Prymasa Polski, ks. Abpa Józefa Kowalczyka, w której czytamy m.in. (...) W homilii podczas beatyfikacji Papieża Polaka, Ojciec Święty Benedykt XVI podkreślał iż <Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu na swą wiarę, mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską. (...) Bycie błogosławionym na wieki Jana Pawła II, które Kościół dziś z radością ogłasza, wpisane jest w te właśnie słowa Chrystusa: "Błogosławiony jesteś, Szymonie" i "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". Jest to błogosławieństwo wiary, którą Jan Paweł II otrzymał w darze od Boga Ojca dla budowania Kościoła Chrystusowego>. Biorę sobie do serca słowa Benedykta XVI i życzę Wam tej silnej i apostolskiej wiary. Obiecuję modlitewne wsparcie, szczególnie w intencji dalszych sukcesów w Waszej pasterskiej posłudze. Niech Bóg obficie Wam błogosławi w tej pracy, abyście nadal z oddaniem, ofiarnością i poświęceniem umacniali ducha jedności pośród polskiej wspólnoty w parafii "Matki Bożej z Jasnej Góry".
 • 12 VIII 2012 r. - Msza Święta jubileuszowa byłego Proboszcza ks. Edwarda Mroczyńskiego w 55 rocznicę jego święceń kapłańskich
 • 25 - 26 VIII 2012 r. - celebracja uroczystości odpustowych w odnowionym kościele, którym przewodniczy O. Tomasz Wilk, paulin z Amerykańskiej Częstochowy
 • 29 - 30 IX 2012 r. - kolejna edycja Polskiego Festiwalu Parafialnego, wizyta posła na sejm RP Adama Kwiatkowskigo z Parlamentarnej Komisji ds. kontaktów z Polakami za granicą, projekcja filmu „Mgła”; wieczór Nowej Ewangelizacji: Sal Solo, Tomasz Adamek i Viola Brzezińska
 • 16 – 19 XII 2012 r. - adwentowe rekolekcje w Roku Wiary głosi nam O. Zbigniew Pieńkos, redemptorysta, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago
 • 26 XII 2012 r. - spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja w Południowej Kalifornii, gościem honorowym O. Jan Król, redemptorysta z Torunia
 • 17 II 2013 r. - w Roku Wiary przybywa do nas ze świadectwem wiary Leokadia Głogowska z Nowego Jorku, która cudownie przeżyła przed laty atak terrorystyczny na World Trade Center
 • 15 III 2013 r. - w Roku Wiary gości u nas ewangelizacyjna wspólnota modlitewno – teatralna Wieczernik z Chicago i prezentuje nam "Misterium Męki Pańskiej"
 • 24 – 27 III 2013 r. - wielkopostne rekolekcje w Roku Wiary „Orędzie Bożego Miłosierdzia” głosi nam ks. dr Grzegorz Bliźniak, przełożony generalny i założyciel Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego
 • 21 IV 2013 r. - w Roku Wiary celebrujemy parafialne dziękczynienie za dar beatyfikacji bł. Jana Pawła II, któremu przewodniczy O. dr Krzysztof Wieliczko, paulin z Rzymu, kierownik administracyjny Fundacji; doroczny bankiet Koła Fundacji Jana Pawła II
 • kwiecień 2013 r. - ostateczne wykonanie dla naszej Parafii figury bł. Jana Pawła II przez artystę rzeźbiarza Zbigniewa Mikielewicza z Torunia
 • 2 VI 2013 r., Boże Ciało w Roku Wiary - uroczyste wprowadzenie do kościoła relikwii świętych z Ziemi Świętej, kamienia z Góry Przemienienia (Monte Tabor), który umieszczony zostanie w ołtarzu głównym w naszej świątyni
 • 24-25 VIII 2013 r. - uroczystości odpustowe w Roku Wiary, którym przewodniczy O. Dominik Libiszewski, paulin z Amerykańskiej Częstochowy
 • 29 IX 2013 r. - 58 edycja Polskiego Festiwalu Parafialnego, któremu przywrócono patronat honorowy nowego Konsula Generalnego RP w Los Angeles P. Mariusza Brymory; bardzo bogaty program artystyczny: Cajmery z Chicago, Piast z Las Vegas, Polonez z San Diego, Krakusy z Los Angeles, wyjątkowym wydarzeniem okazał się koncert Mietka Szcześniaka z Polski; bardzo wysoka frekwencja potwierdza potrzebę kontynuacji tego najstarszego polonijnego świętowania religijno - kulturalnego w Kalifornii
 • 13 X 2013 r. - w jedności z Papieżem Franciszkiem dokonaliśmy aktu zawierzenia naszej polonijnej wspólnoty parafialnej Matce Bożej Fatimskiej, wieńcząc tym samym obchody Dnia Maryjnego w Roku Wiary
 • 22-23 X 2013 r. - we wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II rozpoczęliśmy parafialne Rekolekcje Ewangelizacyjne, które wygłosił nam świecki ewangelizator z Polski Lech Dokowicz; instalacja w mensie ołtarza relikwiarza z fragmentem skały z góry Tabor na ich zakończenie, będzie nam przypominała tajemnicę przemiany naszych serc w Roku Wiary
 • 21 XII 2013 r. - Adwentowy Wieczór Maryjny, podczas którego mamy sposobność obejrzeć niezwykły film o bł. Janie Pawle II i Słudze Bożym Stefanie kard. Wyszyńskim Tajemnica tajemnic, modlimy się na różańcu oraz słuchamy świadectwa współtwórcy filmu Rafała Porzezińskiego, dziennikarza z Polski
 • 26 XII 2013 r. - doroczne Spotkanie Opłatkowe Koła Przyjaciół Radia Maryja w Los Angeles, którego honorowymi gośćmi byli ojcowie redemptoryści: O. Jacek Cydzik, duszpasterz Rodziny Radia Maryja w Toronto oraz O. Zbigniew Pieńkos, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago
 • styczeń 2014 r. - w ramach duchowego przygotowania Parafii do kanonizacji bł. Jana Pawła II postanawiamy odmawiać jego ulubioną modlitwę co niedzielę przed południową Mszą Świętą; odtąd wspólna modlitwa różańcowa jednoczy wszystkie nasze wspólnoty modlitewne i apostolskie: Koło Fundacji Jana Pawła II, Jasnogórską Rodzinę Różańcową, Różaniec Rodziców za dzieci, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Apostolat Margaretka i Towarzystwo Imienia Jezus
 • 10 II 2014 r. - doroczna modlitwa naszego Koła Sybiraków; uroczystej Mszy Świętej, podczas której wspominamy ofiary Golgoty Wschodu oraz katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem, a także 10 rocznicę śmierci śp. płk Ryszarda Jerzego Kuklińskiego przewodniczy ks. Grzegorz Rozborski z Detroit, MI; w Sali Parafialnej ma miejsce projekcja filmu pt. "Pre mortem" w reż. Konrada Łęckiego oraz spotkanie z Posłem na Sejm RP Adamem Kwiatkowskim z Parlamentarnej Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą; przybywa do nas Konsul Generalny RP w Los Angeles Mariusz Brymora z małżonką i konsul Małgorzata Cup; uroczysty list do Polonii Kalifornijskiej wystosował na tę okazję Jarosław Kaczyński
 • 2 III 2014 r. - w naszej Sali Parafialnej nadarza się niecodzienna okazja do spotkania i obejrzenia aktorów z Polski - Marzanny Graff i Aleksandra Mikołajczaka w spektaktu teatralnym pt. "Podaj dłoń", który okazuje się zwłaszcza dla młodej Polonii niezwykłą lekcją polskiej historii, przybliżającą dramat zesłańców na Syberię; wśród sporej publiczności można było dostrzec m.in. aktorkę Izabellę Miko
 • 2 IV 2014 r. - w IX rocznicę zakończenia ziemskiego pielgrzymowania i wstąpienia do Domu Ojca bł. Jana Pawła II miała miejsce uroczysta chwila zamontowania na placu kościelnym przybyłej z Ojczyzny jego figury autorstwa polskiego rzeźbiarza artysty Zbigniewa Mikielewicza z Torunia; ten widzialny znak naszej wiary w mieście Aniołów będzie nam przypominał jego święte życie i pontyfikat, a zwłaszcza kardynalską wizytę w naszej Parafii oraz  mobilizował nas do naśladowania go, wierności jego nauczaniu, a także przyzywania jego wstawiennictwa za nami
 • 13 - 16 IV 2014 r. - rekolekcje wielkopostne w temacie "X Przykazań. Dekalog dla Ameryki", które wygłosił nam ks. Michał Olszewski SCJ ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, twórca portalu ewangelizacyjnego Profeto, egzorcysta diecezji kieleckiej; na ich zakończenie zawierzyliśmy naszą wspólnotę parafialną św. Michałowi Archaniołowi oraz poświęciliśmy jego figurę, która odtąd będzie umieszczona w naszej świątyni; jest ona wierną kopią figury z Gargano (Włochy), która to powstała z inicjatywy kard. Antonio z Monte Savino w 1507r. na pamiątkę objawień archanielskich, jakie miały miejsce w grocie na górze Gargano w końcu V wieku; rzeźba przedstawia Księcia wojsk niebieskich w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami leży pokonany szatan, jej twórcą jest Andreo Contucci zwany Sansovino
 • 24 IV - 4 V 2014 r. - Polonijna Pielgrzymka do Włoch - przedstawiciele naszej Parafii udali się na uroczystości kanonizacyjne bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII do Watykanu, odwiedzili też inne miejsca święte, m.in. Rzym, Asyż, Monte Cassino, Monte Sant Angelo, Lanciano, Loretto, Manopello, Pietrelcina, San Giovani Rotondo; w drodze powrotnej ks. Proboszcz został przyjęty na audiencji u J Em Ks. kard. Stanisława Dziwisza w Krakowie
 • 18 V 2014 r. - w rocznicę urodzin św. Jana Pawła II miało miejsce uroczyste poświęcenie jego figury na placu przykościelnym przez JE ks. Bpa Stanisława Dziubę OSPEE, biskupa diecezjalnego z RPA; podczas Mszy Świętej południowej młodzież naszej Parafii dostąpiła łaski sakramentu bierzmowania
 • 17 VIII 2014r. - z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego celebrowaliśmy Mszę Świętą za Ojczyznę, podczas której Słowo Boże wygłosił ks. Jacek Sosnowski z Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie; odbył się także koncert organowy w wykonaniu Agnieszki Rybak z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, szczególnie uroczyście wybrzmiała Suita Powstania Warszawskiego 1944, dedykowana bohaterom narodowym tamtych dni
 • 23-24 VIII 2014r. - podczas celebracji uroczystości odpustowych przeżywaliśmy w naszym Polskim Kościele nawiedzenie Cudownej Ikony Jasnogórskiej, przemierzającej świat w ramach akcji "Od Oceanu do Oceanu" w intencji obrony życia; całodobowe czuwanie modlitewne zgromadziło niespotykane dotąd rzesze wiernych, także innych języków; honorowymi gośćmi naszych uroczystości byli Fr. Peter West z Human Life International, ks. Prof. Tadeusz Guz z Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu w Watykanie oraz O. Dr Krzysztof Wieliczko OSPEE z Fundacji Jana Pawła II w Rzymie; po raz pierwszy w historii dotarła do nas Polonijna Piesza Pielgrzymka z Yorba Linda, CA; wielkim wyróżnieniem i zobowiązaniem stało się dla nas błogosławieństwo Papieża Franciszka udzielone na ten czas łaski
 • 31 VIII - 3 IX 2014r. - gościmy w naszej wspólnocie parafialnej Wojciecha i Macieja Syka z Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, którzy dając świadectwo wiary i zaangażowania w organizację tego wydarzenia uświadamiają nam jego wyjątkowość w historii Polski i Kościoła - w 2016 r. nasza Ojczyzna będzie gospodarzem XXXI Światowych Dni Młodych; ewangelizatorzy z Polski przybliżyli nam projekt Bilet dla Brata, dzieło pomocy pielgrzymom ze Wschodu; dzięki tej akcji możliwym stanie się udział młodzieży z 13 krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia, którzy dołączą w Krakowie do wspólnoty młodych pielgrzymów z ponad 200 krajów
 • 7 IX 2014r. - na pielgrzymim szlaku srebrnych jubilatów życia zakonnego znalazł się nasz najstarszy Polski Kościół w Kalifornii - radowaliśmy się dzisiaj darem nawiedzenia, wspólnej modlitwy i głoszenia nam Słowa Bożego przez Ojców ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej: o. Jerzego Ditricha OMI i o. Waldemara Jareckiego OMI (Polska), o. Wojciecha Blach OMI i o. Grzegorza Oszust OMI (Kanada) oraz o. Marka Dziedzica OMI (Niemcy)
 • 21 IX 2014r. - przemierzająca od 67 lat kontynent amerykański cudowna figura Matki Bożej z Fatimy zawitała do naszego Polskiego Kościoła; było to dla nas ponowne łaskawe obdarowanie przez Niepokalaną w kolejnym roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej przygotowującej Kościół do setnej rocznicy tychże objawień maryjnych; szczególną radością był liczny udział dzieci i młodzieży w modlitwie różańcowej w intencji pokoju na świecie, zwłaszcza na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie; peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej trwała w naszej archidiecezji zaledwie trzy tygodnie, stąd jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu i organizatorom ze Świątowego Apostolatu Fatimskiego, że uwzględniono w niej także naszą świątynię maryjną
 • 26 IX 2014r. - przybywa do naszego Polskiego Kościoła z posługą ewangelizacji, by celebrować dla nas Mszę Świętą w intencji uzdrowień i głosić nam Słowo Boże, Fr. John Baptist Bashobora Ph. D. z Ugandy, powszechnie znany i ceniony w świecie rekolekcjonista i ewangelizator związany z katolickim ruchem Odnowy w Duchu Świętym
 • 28 IX 2014r. - odbyła się 59 edycja naszego Polskiego Festiwalu, który okazuje się największym wydarzeniem religijno - kulturalnym w Kalifornii; w roku kanonizacji dedykowaliśmy go osobie św. Jana Pawła II; uroczystej Mszy Świętej na jego rozpoczęcie przewodniczył ks. Bp Alexander Salazar; jak co roku tym świętowaniem Polonia Kalifornijska miała okazję dać wyraz zjednoczenia i solidarności oraz trwania w tradycji ojców, ale też świadczyć wobec przybywających gości o wierze i wspólnie modlić się (m.in. w Godzinie Miłosierdzia włączyliśmy się do międzynarodowej modlitwy Koronka na ulicach miast świata), a także prezentować narodową kulturę i sztukę, muzykę i folklor, a nawet polską kuchnię
 • 5 X 2014r. - w pierwszą niedzielę miesiąca Różańca Świętego miała miejsce inauguracja Podwórkowego Kółka Różańcowego w Los Angeles; uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Tomasz Wilk z zakonu Paulinów; 13 dzieci otrzymało okolicznościowe legitymacje, które przysłała z Polski Magdalena Buczek, założycielka tej wspólnoty różańcowej dzieci i młodzieży
 • 15 XI 2014r. - z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia Office of Ethnic Ministry (wydziału duszpasterskiego ds. parafii etnicznych w naszej Archidiecezji) ks. Proboszcz wraz z delegacją parafian brał udział w uroczystych obchodach, koncelebrowanej Mszy Świętej oraz bankiecie; wśród przedstawicieli parafii etnicznych obecni byli ks. Bp Alaxander Salazar, aktualny kapelan i opiekun duchowy oraz ks. Bp Oscar A. Solis, swoją obecnością zaszczycił nas także nasz arcypasterz ks. Abp Jose H. Gomez
 • 6 XII 2014r. - w pierwszą sobotę miesiąca rozpoczęliśmy comiesięczne "Maryjne Rekolekcje ze św. Janem Pawłem II", których zwieńczeniem będzie zawierzenie się (konsekracja) każdego uczestnika Niepokalanemu Sercu NMP; uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił pochodzący z Nowej Zelandii ks. Peter Devereux LC ze zgromadzenia Legionistów Chrystusa, natomiast modlitwy i medytacje poprowadził br. Mauricio Torres z kolumbijskiej wspólnoty Totus Tuus; te niezwykłe ćwiczenia duchowe w języku angielskim zgromadziły bardzo wielu młodych ludzi z metropolii LA dzięki poparciu i zaangażowaniu Biura Nowej Ewangelizacji naszej Archidiecezji
 • 19-21 XII 2014r. - parafialne rekolekcje adwentowe w temacie "A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła" (J 1,5) wygłosił nam ks. Dr Andrzej Trojanowski TChr, twórca i dyrektor Ośrodka Odnowy Życia Duchowego w Poczerninie pod Szczecinem, egzorcysta diecezji szczecińsko - kamieńskiej
 • 19-25 XII 2014r. - wizyta przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL i ks. dr Marka Grygiela TChr, Pełnomocnika Rektora KUL ds. Kontaktów z Polonią; ks. Rektor wygłosił nam Słowo Boże na pasterce oraz podczas Uroczystości Bożego Narodzenia
 • 26 XII 2014r. - doroczne spotkanie świąteczne Koła Przyjaciół Radia Maryja w Los Angeles, którego honorowymi gośćmi byli ojcowie redemptoryści tworzący katolickie media w Polsce: O. Jan Król C.Ss.R. i O. Zbigniew Pieńkos C.Ss.R.
 • 15 I 2015r. - w samym centrum naszego miasta odbyła się pierwsza w historii uliczna manifestacja pro - life "OneLife LA", której przewodniczył nasz arcypasterz ks. Abp Jose Gomez; w tym Marszu dla Życia nie zabrakło przedstawicieli Polonii Kalifornijskiej, nasza wspólnota parafialna reprezentowana była przez bardzo liczną delegację
 • 22 II 2015r. - wielkim zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane w naszej Sali Parafialnej przez miejscowe Koło Przyjaciół Radia Maryja spotkanie autorskie z Dr Markiem Ciesielczykiem z Polski, podczas którego sam autor zaprezentował nam swoją najnowszą książkę pt. "Polonijni Agenci Służby Bezpieczeństwa"
 • 28 II 2015r. - w niedzielę Ad Gentes gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Rosario Rodriguez, świecką misjonarkę wśród biednych i bezdomnych, aktywną działaczkę pro-life, znaną ewangelizatorkę wielu wspólnot modlitewnych, szkół i organizacji katolickich Los Angeles, która ze swoim świadectwem wiary dociera nawet do ludzi niewierzących i poszukujących Boga, w tym do młodocianych więźniów; bezpośrednio po Mszach Świętych wygłosiła nam niezwykłe świadectwo na temat przebaczenia
 • 6 III 2015r. - w Pierwszy Piątek Miesiąca na placu przykościelnym miała miejsce instalacja nowego krzyża misyjnego autorstwa Stanisława Stopyry, artysty z Rzeszowa
 • 10 - 12 III 2015r. - kurtuazyjną wizytę złożył nam ks. Prowincjał Wojciech Świątkowski SChr z prowincji zakonnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, obejmującej placówki duszpasterskie Towarzystwa Chrystusowego w Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej
 • 22 - 25 III 2015r. - parafialne rekolekcje wielkopostne w temacie "Tajemnica Bożego Miłosierdzia" wygłosił nam ks. lic. Tomasz Jarzynka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 12 IV 2015r. - w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, bezpośrednio po nabożeństwie Godziny Miłosierdzia uroczystego aktu poświecenia nowego krzyża misyjnego dokonał ks. lic. Tomasz Jarzynka z KUL-u, spowiednik w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach
 • 26 IV 2015r. - w Niedzielę Dobrego Pasterza poprzedzającą 1. rocznicę kanonizacji św. Papieża Polaka miała miejsce uroczystość rekonsekracji naszego Polskiego Kościoła; koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył, Słowo Boże wygłosił oraz aktu rekonsekracji świątyni dokonał JE ks. Abp Jose H. Gomez, metropolita Los Angeles; zgromadzenie zakonne księży chrystusowców godnie reprezentował ks. Prowincjał Paweł Bandurski TChr, przełożony Prowincji Północnoamerykańskiej; licznie zgromadzeni wierni z wielkim entuzjazmem, aplauzem i oklaskami radości przyjęli decyzję ks. Arcybiskupa o wyniesieniu naszego kościoła do godności Archidiecezjalnego Sanktuarium Św. Jana Pawła II; w słowach podziękowania nasz Arcypasterz podkreślił także fakt złotego jubileuszu posługi duszpasterskiej kapłanów zakonnych z Towarzystwa Chrystusowego wobec Polonii w tej najstarszej Polskiej Parafii w Kalifornii; podczas uroczystego obiadu w Sali Parafialnej ks. Prowincjał wręczył odznaczenia Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla najbardziej zaangażowanych w pracach remontowych parafian oraz donatorów tego dzieła
 • 2-6 V 2015r. - na zakończenie Tygodnia Modlitw o Powołania do Służby w Kościele przybyli do nas z Chicago alumni Seminarium ks. Bpa Abramowicza wraz z rektorem ks. dr Jackiem Wroną; ks. Rektor przewodniczył koncelebrowanej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz wygłosił Słowo Boże podczas Uroczystości NMP Królowej Polski
 • 6 V 2015r. - w miejscowości Im Jin Gak, w diecezji Uijeongbu w Korei Południowej, odbyła się konsekracja kościoła Matki Bożej Fatimskiej; uroczystościom przewodniczył ordynariusz miejsca ks. Bp Peter Lee Ki-Heon; wśród koncelebransów Eucharystii byli ks. Abp Paul Tschang In-Nam, nuncjusz apostolski w Tajlandii, ks. Bp Joseph Lee Han-Taek Si oraz ponad 30 kapłanów, wśród nich Polacy: O. Tomasz Wilk OSPPE z Yonkers, NY oraz nasz ks. Proboszcz; należy wyrazać nadzieję, że kult Matki Bożej Królowej Polski (ikona jasnogórska została umieszczona w jednym z ołtarzy bocznych!) w tym zakątku świata przyniesie narodowi koreańskiemu błogosławione owoce pojednania i pokoju; relacja z tego historycznego wydarzenia ukazała się nawet w Polsce, w częstochowskim tygodniku Niedziela pod znamiennym tytułem Brama do ewangelizacji Azji
 • 10 V 2015r. - odbyła się u nas pierwsza Majówką z Maryją, spotkanie Podwórkowego Kółka Różańcowego Dzieci w Los Angeles; uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił O. Dr Michał Chaberek OP z katolickiego College św. Tomasza z Akwinu w Santa Paula, CA; kolejne pięcioro dzieci otrzymało swoje nowe legitymacje; w programie świętowania nie zabrakło wspólnej modlitwy, gier, zabaw, konkursów, śpiewu przy gitarze oraz poczęstunku
 • 13 VI 2015r. - w naszej Sali Parafialnej odbył się recital studentów Karolina Naziemiec's Studio na zakończenie kolejnego roku szkolnego; w programie koncertu usłyszeliśmy utwory muzyki klasycznej, m.in. J.S. Bacha, J. Straussa; warto wspomnieć, że nasza parafianka jest znaną polską altowiolistką, która kontynuuje swoją edukację i występy w USA od 2000r.; zaistniała w Los Angeles także jako wokalistka jazzowa, m.in. w 2008r. nagrała płytę "Introduction", a w 2015 "Songs of hope"
 • 17 VI 2015r. - w naszej Sali Parafialnej odbyło się spotkanie z polskim misjonarzem głoszącym Ewangelię w Nowej Gwinei, ks. Krzysztofem Sokołem ze zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętej Rodziny; świadectwo misyjne zostało ubogacone pokazem filmu ukazującego trudy posługi kapłańskiej wśród Papuasów
 • 22-23 VIII 2015r. - nasze tegoroczne uroczystości odpustowe przybrały wyjątkowo uroczysty charakter za sprawą przybycia Ikony Nawiedzenia MB Częstochowskiej z Jasnej Góry, która z racji duchowych przygotowań do 1050. rocznicy chrztu Polski przemierza polskie parafie na kontynencie amerykańskim, w których posługują księża chrystusowcy; naszym celebracjom przewodniczył O. Tadeusz Lizińczyk, paulin z Nowego Jorku, wikariusz generalny Prowincji Paulińskiej w Ameryce, proboszcz parafii św. Stanisława Bpa i M. na Manhattanie; radowaliśmy się także darem obecności i wspólnej modlitwy O. Stanisława Czerwonki, franciszkanina z par. św. Wojciecha w Nowym Jorku; w godzinach popołudniowych dotarła do nas grupa kilkudziesięciu pątników, uczestników II Pieszej Polonijnej Pielgrzymki Maryjnej z Yorba Linda, CA, którzy w tym roku dziękowali Maryi za święty pontyfikat Jana Pawła II
 • 28 IX 2015r. - w rocznicę beatyfikacji Apostoła Bożego Milosierdzia bł. Michała Sopoćko po raz kolejny dołączyliśmy do międzynarodowej modlitwy katolików Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast; kilkadziesiąt osób zgromadzonych przed naszym Polskim Kościołem w Godzinie Miłosierdzia polecało Jezusowi Miłosiernemu mieszkańców metropolii LA
 • 4 X 2015r. - gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej dziennikarza Joseph Nesta z katolickiej rozgłośni radiowej Immaculate Heart Radio, który miał dla nas krótkie wystąpienie; nadarzyła się przez to okazja do promocji tego bardzo popularnego katolickiego radia maryjnego, którego codziennie słucha 15 mln. radiosłuchaczy; po raz pierwszy pielgrzymowaliśmy wraz z naszym ks. Proboszczem do Sanktuarium MB w Lake Arrowhead, CA inaugurując tym samym na początku miesiąca różańcowego doroczną Pielgrzymkę Polskich Rodzin do tego maryjnego sanktuarium
 • 25 X 2015r. - ustanowienie w naszym Polskim Kościele Archidiecezjalnego Sanktuarium Św. Jana Pawła II (statuty sanktuarium i dekret kanoniczny datowany na 3. listopada 2015r. podpisał metropolita Los Angeles, ks. Abp Jose Gomez), koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Bp Edward Wm Clark; Towarzystwo Chrystusowe reprezentował ks. Andrzej Totzke SChr, wiceprowincjał z Chicago; okolicznościowe listy do uczestników historycznych wydarzeń w Los Angeles wystosowali m. in. Prymas Polski ks. Abp Wojciech Polak, Prezydent RP Andrzej Duda oraz Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski; licznie przybyli przedstawiciele miejscowej Polonii oraz pielgrzymi wzięli udział w 60. edycji Polskiego Festiwalu Parafialnego, który w tym roku stał się rzeczywistym Dniem Papieskim
 • 31 X 2015r. - odbył się doroczny Bal Wszystkich Świętych dla dzieci i młodzieży naszej Polskiej Parafii
 • 14 XI 2015r. - w naszej Sali Parafialnej odbyło się spotkanie z wybitnym polskim historykiem Leszkiem Żebrowskim; tematem prelekcji była "Wymiana elit w Polsce Ludowej po 1944r".
 • 15 XI 2015r. - spotkanie dla młodzieży licealnej naszej parafii inaugurujące powstanie wspólnoty młodych Ruchu Czystych Serc
 • 9-13 XII 2015r. - wizytacja kanoniczna przełożonych zakonnych Towarzystwa Chrystusowego: ks. Generała Ryszarda Głowackiego TChr oraz ks. Prowincjała Pawła Bandurskiego TChr
 • 18-20 XII 2015r. - Polonijne Rekolekcje Adwentowe w temacie "Jedna jest skała, na której warto budować - Jezus Chrystus" (Benedykt XVI), wygłosił nam O. Damian M. Kosecki CCG, kustosz Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszko we Włocławku
 • 26 XII 2015r. - celebrowaliśmy 5. rocznicę powstania Koła Przyjaciół Radia Maryja w Los Angeles, którego honorowym gościem był O. Piotr Dettlaff, redemtorysta z Torunia; nasze jubileuszowe świętowanie ubogaciła koncertem kolędowym Monika Grajewska z Warszawy
 • 22 I 2016r. - w 153. rocznicę powstania styczniowego rozpoczęliśmy celebrowanie comiesięcznych Mszy Świętych wotywnych o bł. Jerzym Popiełuszko za Ojczyznę i Prezydenta RP; pragnienie modlitwy za Polskę za wstawiennictwem Patrona Solidarności to duchowy owoc minionych rekolekcji adwentowych, które wygłosił nam kustosz Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego we Włocławku O. Damian M.Kosecki CCG
 • 23 I 2016r. - liczna delegacja parafian, w tym młodzieży wzięła udział w dorocznym Marszu dla Życia w centrum miasta, któremu przewodniczył nasz arcypasterz ks. Abp Jose Gomez; wierni duchowemu dziedzictwu św. Jana Pawła II opowiedzieliśmy się publicznie za cywilizacją życia, a także modliliśmy się w intencji nienarodzonych dzieci
 • 31 I i 7 II 2016r. - w Sali Parafialnej odbyła się ekspozycja przybyłej do nas z Polski wystawy "Milcząc, wołają", która została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Biuro Edukacji Publicznej, a poświęcona pracom poszukiwawczym szczątków ofiar systemu komunistycznemu z lat 1944 - 1956 prowadzonym w latach 2012 - 2014 przez IPN i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w kwaterze "Ł" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie; wielka frekwencja nie tylko parafian potwierdziła słuszność zorganizowania dla Polonii tej niezwykłej lekcji Prawdy o najnowszej, jakże dramatycznej historii naszej Ojczyzny
 • styczeń 2016r. - z racji Świętego Roku Miłosierdzia w Kościele zaprosiliśmy za pośrednictwem katolickich mediów naszej Archidiecezji do naszego Sanktuarium pielgrzymów w niedziele w Godzinie Miłosierdzia na uroczystą Mszę Świętą; pątnicy mają też okazję do adoracji Najświętszego Sakramentu, skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej oraz uczczenia relikwii św. Jana Pawła II; w pierwsze niedziele miesiąca pielgrzymi modlą się w j. polskim (celebrans ks. kustosz Rafał Dyguła SChr), w drugie w j. angielskim (celebrans ks. John Paul Gonzales z Metropolitarnego Trybunału), w trzecie w j. hiszpańskim (celebrans ks. John Paul Gonzales), a w czwarte w j. koreańskim (celebrans ks. Robert Dae-je Choi SI, proboszcz koreańskiej parafii św. Agnieszki i założyciel Ignatius Cafe w Los Angeles)
 • 6 II 2016r. - w pierwszą sobotę miesiąca lutego przybyli do naszego Sanktuarium niecodzienni pielgrzymi z różnych zakątków Stanów Zjednoczonych, uczestnicy XXXI Zjazdu Okręgu ZHP; uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił harcmistrz O. Bartłomiej Marciniak, paulin z Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, PA
 • 4-14 III 2016r. - swoje rekolekcje przed przyjęciem święceń prezbiteratu odprawiali w naszym Sanktuarium diakoni z diecezji Paterson - Clifton, NJ: dk. Marcin Bradtke i dk. Michał Szwarc
 • 18-20 III 2016r. - tegoroczne wielkopostne rekolekcje w naszej wpólnocie parafialnej w Świętym Roku Miłosierdzia pt. "Otuleni Miłosierdziem" wygłosił nam ks. kanonik dr hab. Radosław Kimsza z Polski, wykładowca AWSD i Politechniki Białostockiej, duszpasterz akademicki związany z ruchem Odnowy w Duchu Świętym, konsultor Rady Ekumenicznej KEP
 • 1 V 2016r. - podczas Mszy Świętej południowej miała miejsce uroczystość koronacji wizerunku NMP Jasnogórskiej; aktu koronacji oblicza MB Królowej Polski i Jej Syna dokonał JE ks. Bp Stanisław Dziuba OSPEE, pasterz diecezji Umzimkulu w RPA; było to wydarzenie wieńczące obchody 90. lecia istnienia Polskiego Kościoła w  naszej archidiecezji; Towarzystwo Chrystusowe reprezentowali: ks. Prowincjał Paweł Bandurski TChr z Chicago oraz były proboszcz ks. Andrzej Maślejak TChr z Detroit; uczestnicy uroczystości radowali się nadesłanym na tę okazję błogosławięństwem papieskim Ojca Świętego Franciszka; na zakończenie liturgii odczytana została treść okolicznościowej korespondencji Szefa Gabinetu Prezydenta RP, Sekretarza Stanu, ministra Adama Kwiatkowskiego do Polonii celebrującej historyczne uroczystości; podczas koncelebrowanej Mszy Świętej młodzież polonijna przyjęła sakrament bierzmowania; wśród uczestników uroczystości można było dostrzec przedstawicieli innych narodowości, przybyła także bardzo liczna delegacja Rycerzy Kolumba; bezpośrednio po uroczystej Eucharystii w Sali Parafialnej odbył się Bankiet Jubileuszowy, podczas którego najbardziej zasłużonym parafianom zostały wręczone medale i odznaczenia Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego
 • 3 V 2016r. - koncelebrowanej Mszy Świętej z okazji Uroczystości NMP Królowej Polski przewodniczył JE ks. Bp Stanisław Dziuba OSPEE, słowo Boże wygłosił ks. dr Czesław Rybacki TChr, proboszcz polskiej parafii w San Diego, CA
 • 18 V 2016r. - w naszej Sali Parafialnej odbył się uroczysty bankiet z okazji 35. rocznicy utworzenia Fundacji Jana Pawła II, którego honorowym gościem był ks. dr Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie; nasz dostojny gość podczas Mszy Świętej południowej wygłosił do nas okolicznościową homilię
 • 18 V 2016r. - ks. Kustosz naszego Papieskiego Sanktuarium godnie reprezentował naszą wspólnotę podczas historycznej uroczystości w Toruniu - konsekracji kościoła pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II; to sanktuarium powstało jako wotum wdzięczności za święty pontyfikat papieża Polaka, zostało wybudowane w ciągu zaledwie czterach lat staraniem ojców redemptorystów z ofiar Polaków całego świata; jego architektem jest inż. Andrzej Ryczek, autor m.in. projektu aranżacji wnętrza naszej świątyni; na toruńskie uroczystości Ojciec Święty Franciszek delegował swojego specjalnego wysłannika ks. kard. Zenona Grocholewskiego z Rzymu
 • 29 V 2016r. - podczas południowej Mszy Świętej poprzedzającej procesję eucharystyczną na Boże Ciało miał miejsce obrzęd ustanowienia nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii: Andrzeja Gołębiowskiego i Andrzeja Goski, którzy nominowani przez ks. Kustosza wcześniej odbyli formację w Kurii naszej Archidiecezji
 • 18 VI 2016r. - w Świętym Roku Miłosierdzia przybyli do naszego Sanktuarium pielgrzymi języka hiszpańskiego; okolicznościowe konferencje wygłosił dla nich Br. Mauricio Torres z Kolumbii, współzałożyciel nowego zgromadzenia zakonnego Totus Tuus, promującego święty pontyfikat Polskiego Papieża; w posłudze w konfesjonale oraz modlitwach o uzdrowienie wspierał go nasz ks. Kustosz
 • 15 VII 2016r. - po Mszy Świętej wieczornej w naszej Sali Parafialnej odbyła się projekcja filmu produkcji amerykańskiej o św. Janie Pawle II ("Liberating a Continent: John Paul II and the Fall Communism") dla młodych katolików udających się z naszej Archidiecezji na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa
 • 28 VII 2016r. - nasz ks. Kustosz koncelebrował w Polsce, na Jasnej Górze Mszę Świętą z Ojcem Świętym Franciszkiem w ramach Narodowego Dziękczynienia w 1050. rocznicę chrztu Polski
 • 18 VIII 2016r. - w Nadzwyczajnym Roku Świętym nawiedzili nasze Sanktuarium pielgrzymi z Polski pod duchowym przewodnictwem ks. Tadeusza Różałowskiego, kustosza Sanktuarium Maryjnego w Makowie Podhalańskim; po Mszy Świętej polscy pielgrzymi z wielkim nabożeństwem uczcili relikwie św. Jana Pawła II
 • 28 VIII 2016r. - nasza wspólnota celebrowała parafialny odpust w Świętym Roku Miłosierdzia, któremu przewodniczył oraz słowo Boże wygłosił O. Tomasz Wilk OSPEE, proboszcz parafii św. Kazimierza w Yonkers, NY; podczas uroczystej liturgii miało miejsce wprowadzenie relikwii bł. Sancji Szymkowiak; relikwiarz jest rodzinnym darem krewnych polskiej Błogosławionej, które od wielu lat są naszymi parafiankami; na zakończenie parafianie wraz z kapłanami odmówili akt zawierzenia Polonii Kalifornijskiej Matce Bożej Królowej Polski z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski oraz 90-lecia Polskiego Kościoła w Los Angeles; na uroczystości odpustowe dotarli uczestnicy III Polonijnej Pielgrzymki Pieszej z Yorba Linda, CA
 • 4 IX 2016r. - w Nadzwyczajnym Roku Świętym nawiedzili nasze Sanktuarium kolejni pielgrzymi, tym razem z Zakonu Paulinów: O. Wojciech Ciecióra OSPEE, podprzeor klasztoru we Włodawie, O. Łukasz Wróblewski OSPEE, posługujący w Niemczech oraz O. Dawid Piskorz OSPEE z Anglii
 • 30 IX 2016r. - w ramach naszych comiesięcznych prezentacji filmów o tematyce narodowej odbył się w naszej Sali Parafialnej pokaz fabularyzowanego dokumentu Dachau w reż. śp. Kamila Marii Kulczyckiego; naszą radością i swoistą niespodzianką okazał się fakt obecności wśród nas, jak się okazało na premierze tego filmu w USA, przedstawicieli rodziny śp. Kamila - tragicznie zmarłego filmowca, podróżnika i harcerza - ojca Hieronima oraz siostry Agnieszki z Polski
 • 2 X 2016r.  - na początku miesiąca różańcowego już po raz kolejny pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium MB Fatimskiej w Lake Arrowhead, CA; Pielgrzymka Maryjna Polskich Rodzin zgromadziła kilkudziesięciu przedstawicieli naszej wspólnoty parafialnej; Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił nasz ks. Kustosz
 • 22-23 X 2016r. - pierwsza w historii celebracja odpustu papieskiego w naszym Sanktuarium, której przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił O. Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago; podczas koncelebrowanej Mszy Świętej o godz. 12:00pm w niedzielę dokonano poświęcenia nowej chrzcielnicy wykonanej z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski przez artystów w Wietnamie według projektu architekta Andrzeja Ryczka, który osobiście przybył na nasze uroczystości; podczas uroczystej liturgii wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne; tym samym zwieńczono obchody 90-lecia Polskiego Kościoła w Los Angeles; do uczestników pierwszego odpustu papieskiego w naszym Sanktuarium skierował korespondencję Szef Gabinetu Prezydenta RP, Sekretarz Stanu, minister Adam Kwiatkowski; podczas historycznej uroczystości odprawiane były dodatkowe Msze Święte dla pielgrzymów w j. angielskim, hiszpańskim i koreańskim; ponadto w sobotę swoje rekolekcje przeżywała tutaj młodzież z miejscowej szkoły katolickiej, wśród uczestników byli młodzi ludzie, którzy w lipcu brali udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie
 • 31 X 2016r. - w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych w naszej Sali Parafialnej odbyła się kolejna edycja Balu Świętych dla naszych najmłodszych parafian
 • 9 XI 2016r. - w naszej Sali Parafialnej miało miejsce spotkanie Polonii Kalifornijskiej z Senator RP Anną Marią Anders w towarzystwie Konsula Generalnego RP Mariusza Brymory; Pani Minister nawiedziła także nasze Sanktuarium, przez co stała się jego pielgrzymem w Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym; 90. letnią historię Polskiego Kościoła w Los Angeles oraz architekturę aktualnej świątyni po renowacji przedstawił nasz ks. Kustosz
 • 19 XI 2016r. - w ostatnim dniu Świętego Roku Miłosierdzia przybyli do naszego Sanktuarium na nabożeństwo wyjątkowi pielgrzymi - przedstawiciele chińskiej parafii etnicznej, St. Bridget Chinese Catholic Church in Los Angeles; tym samym przekonaliśmy się, że kult św. Jana Pawła II, Papieża Miłosierdzia, jest żywy także wśród innych narodów świata
 • 20 XI 2016r. - w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w łączności z Kościołem w naszej Ojczyźnie dokonaliśmy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana; naszym uroczystym modlitwom przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Dr Sławomir Szkredka, wykładowca w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym św. Jana w Camarilo, CA
 • 18-21 XII 2016r. - nasze doroczne parafialne rekolekcje adwentowe wygłosił nam tym razem O. Jan Król CSsR z Polski, wicedyrektor Radia Maryja i TV Trwam
 • 26 XII 2016r. - w naszej Sali Parafialnej odbyło się już po raz szósty Spotkanie Opłatkowe Rodziny Radia Maryja w Los Angeles, które poprzedziła koncelebrowana Msza Święta, podczas której dziękowaliśmy Bogu za 25 lat tej katolickiej rozgłośni radiowej w Polsce; honorowymi gośćmi naszego dorocznego świętowania byli ojcowie redemptoryści: O. Jan Król CSsR z Torunia, wicedyrektor Radia Maryja i TV Trwam oraz O. Zbigniew Pieńkos CSsR z Chicago, dyrektor Centrali Radia Maryja
 • 8 I 2017r. - w naszej Sali Parafialnej odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe naszej wspólnoty parafialnej; nasze kolędowanie prowadziła Ewa Angeli z mężem Henrykiem; wielką radość sprawili najmłodsi parafianie, którzy tworząc scholę dziecięcą pod opieką Beaty Kurpiewskiej zaprezentowali swój program kolędowy; po raz pierwszy miała też miejsce loteria świąteczna
 • 14 I 2017r. - po raz pierwszy w historii naszego Papieskiego Sanktuarium odbył się u nas Koncert Świąteczny w wykonaniu polskich artystów z Los Angeles, którzy przynależą do naszej wspólnoty parafialnej; dane nam było podziwiać Boże taleny Karoliny Naziemiec, Kingi Bacik i Roberta Kamila Lewandowskiego; licznie zgromadzona publiczność, w tym Amerykanie i Koreańczycy, z pewnością na długo zapamięta niezwykłą atmosferę tego wyjątkowego koncertu
 • 21 I 2017r. - nasi parafianie pod duchowym przewodnictwem ks. Kustosza po raz kolejny dołączyli do organizowanego co roku Marszu dla Życia w Los Angeles - "OneLife LA"; tym razem jako nowe pokolenie św. Jana Pawła II świadczyliśmy o naszej wierze i modliliśmy się o cywilizację życia na kampusie uniwersyteckim USC
 • 29 I - 12 II 2017r. - w naszej Sali Parafialnej miała miejsce prezentacja wystawy z Polski Armia Skazańców poświęconej historii i losom setek tysięcy Polaków wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego, skazanych na więzienia i łagry oraz sformowanego z nich wojska, które pod dowódzctwem gen. Władysława Andersa walczyło jako II Korpus Polski, stanowiących część Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, na froncie włoskim; wystawa była objęta patronatem Prezesa Rady Ministrów RP Beaty Szydło, a przygotowana była w języku polskim i angielskim; cieszyła się wielkim uznaniem zwłaszcza przedstawicieli miejscowego Koła Sybiraków i weteranów oraz najmłodszej Polonii, dla których okazała się lekcją historii o dramatycznych losach Ojczyzny ich rodziców i dziadków
 • 11 III 2017r. - w naszym Papieskim Sanktuarium odbyły się doroczne rekolekcje wielkopostne dla parafii etnicznych naszej Archidiecezji, których tematem przewodnim była treść objawień Matki Bożej w Fatimie z racji celebracji 100. rocznicy tychże objawień maryjnych ("Our Lady in a Global Perspective"); do licznie zgromadzonych przedstawicieli parafii narodowych nauki wygłosił, modlitwom i uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Dr James J. Clarke, dyrektor Biura Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Los Angeles
 • 24 III 2017r. - nasza wspólnota młodych Ruchu Czystych Serc poprowadziała dzisiejsze rozważania pasyjne nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz adorację Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy Świętej; wielką radością było zaangażowanie młodych parafian, którzy uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016
 • 25 III 2017r. - w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Roku Fatimskim przeżywaliśmy  w naszej wspólnocie parafialnej wielkopostne czuwanie modlitewne, które rozpoczęliśmy wieczorną Mszą Świętą, by zakończyć je uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem o północy; duża liczba uczestników potwierdziła aktualność i potrzebę odpowiedzi na te maryjne objawienia przynaglające nas do przemiany życia i wzmożonej modlitwy; z racji Dnia Świętości Życia wielu parafian odnowiło dzisiaj przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
 • 31 III 2017r. - w naszej Sali Parafialnej odbyło się spotkanie formacyjne "Care and Prepare" przygotowane przez Archidiecezjalny Departament The Office of Life, Justice and Peace; miało ono związek z legalizacją eutanazji w Kalifornii; podjęte zostały zagadnienia: nauka Kościoła dotycząca życia i śmierci, opieka duszpasterska chorych, starszych i konających, etycznie poprawna opieka medyczna, etc.
 • 7 - 9 IV 2017r. - nasze parafialne ćwiczenia duchowe w temacie Otwórzmy drzwi Chrystusowi wygłosił nam w tegorocznym Wielkim Poście ks. lic. Wiesław Wójcik SChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu; naszą radością była bardzo wielka frekwencja uczestników rekolekcji
 • 10 - 11 IV 2017r. - kurtuazyjną wizytę złożył naszemu ks. Kustoszowi, ks. Dr Andrei Lysy SChr, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu; wyraził wielki podziw dla dzieła renowacji naszej polskiej świątyni i ustanowienia Papieskiego Sanktuarium w tej części świata, podczas duszpasterskiego spotkania rozważano m.in. temat powołań kapłańskich i zakonnych wśród Polonii
 • 29 IV 2017r. - podczas koncelebrowanej Mszy Świętej z Apelem Jasnogórskim, której  przewodniczył O. Jan Bednarz OSPEE, administrator generalny Zakonu Paulinów z Jasnej Góry wspomnieliśmy pierwszą rocznicę koronacji wizerunku NMP Jasnogórskiej w naszym Papieskim Sanktuarium; Słowo Boże wygłosił O. Dr Krzysztof Wieliczko OSPEE, kierownik Sekretariatu Administracyjnego Fundacji Jana Pawła II z Rzymu
 • 30 IV 2017r. - koło Fundacji Jana Pawła II w Południowej Kalifornii celebrowało dzisiaj w naszym Papieskim Sanktuarium jubileusz 30. rocznicy powstania; koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił O. Dr Krzysztof Wieliczko OSPEE z Rzymu; fundacyjne uroczystości zaszczycili swoją obecnością i darem modlitwy O. Jan Bednarz OSPEE z Jasnej Góry oraz nasz ks. Kustosz; w Sali Parafialnej po południowej Eucharystii odbył się jubileuszowy bankiet ubogacony programem artystycznym i licznymi przemówieniami; wśród jego uczestników można było dostrzec Konsula Generalnego z Los Angeles - Mariusza Brymorę wraz z małżonką
 • 3-4 V 2017r. - w Roku Fatimskim w drodze do Ojczyzny pielgrzymowali do naszego Papieskiego Sanktuarium polscy misjonarze z Papui - Nowej Gwinei: ks. Damian Szumski MSF i ks. Robert Ablewicz MSF ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
 • 13 V 2017r. - wieczorną Mszą Świętą rozpoczęliśmy czuwanie modlitewne "Wielbienie z Maryją"; pragnęliśmy w ten sposób łączyć się duchowo na modlitwie uwielbienia MB Królowej Polski z naszymi rodakami zgromadzonymi tego dnia w Narodowym Sanktuarium Maryjnym na Jasnej Górze; wspomnieliśmy 100. rocznicę objawień maryjnych w Fatimie, 300. lecie koronacji obrazu MB Częstochowskiej na Jasnej Górze oraz pierwszą rocznicę koronacji wizerunku MB Jasnogórskiej na prawie diecezjalnym w naszym Papieskim Sanktuarium; modlitwy licznie zgromadzonych parafian zakończyło uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem o północy
 • 21 V 2017r. - w naszej wspólnocie parafialnej świętowaliśmy 65. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej w Los Angeles; uroczystej Mszy Świętej o godz. 12:00pm przewodniczył i słowo Boże wygłosił nasz ks. Kustosz, w liturgię zaangażowani byli uczniowe Polskiej Szkoły Sobotniej; bezpośrednio po Mszy Świętej w naszej Sali Parafialnej odbył się uroczysty obiad oraz zaprezentowany został program artystyczny, podczas którego wybitni nauczyciele polonijni zostali wyróżnieni resortowymi odznaczeniami od Minister Edukacji Narodowej z Polski, P. Anny Zalewskiej; szkolny jubileusz zaszczycili swoją obecnością P. Mariusz Brymora z małżonką - konsul generalny z Los Angeles oraz P. Ignacy Żarski - konsul ds. kultury, edukacji, Polonii i prasy
 • 4 VI 2017r. - w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego bezpośrednio po Mszy Świętej południowej odbyła się projekcja filmu "Matteo" oraz spotkanie z jego reżyserem Michałem Kondratem z Polski; religijny film o włoskim zakonniku i egzorcyście, Słudze Bożym Matteo z Agnone zgromadził liczną publiczność; przybyli parafianie mogli również wysłuchać osobistego świadectwa wiary twórcy filmu; na zakończenie tego ewangelizacyjnego spotkania odbyła się wspólna modlitwa o łaskę Nowej Pięćdziesiątnicy
 • 11 VI 2017r. - w naszej Sali Parafialnej odbyło się spotkanie z red. Stanisławem Michalkiewiczem z Polski; nasz niecodzienny gość wygłosił prelekcję na temat "Sytuacja Polski w świecie", która wywołała ożywioną dyskusję; organizatorami spotkania okazały się tym razem organizacje polonijne: Kongres Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii, Polonia Institute i Polish American Performing Arts Club
 • 13 VI 2017r. - we wspomnienie liturgiczne św. Antoniego z Padwy w przedsionku kościoła zainstalowano jego zabytkową figurę, która przeszła ostatnio szczegółowe zabiegi renowacyjne; jak zawsze z pomocą przyszła nam polska konserwator mgr Maria Szopiński, która też odrestaurowała naszą mozaikę przedstawiająca św. Maksymilina M. Kolbe; poświęcenia figury dokonał nasz ks. Kustosz
 • 22-23 VII 2017r. - w Roku Fatimskim katolicka rozgłośnia Guadelupe Radio in Los Angeles zorganizowała w naszym Papieskim Sanktuarium rekolekcje dla młodzieży z naszej archidiecezji; ich tematyka dotyczyła "Teologii ciała według św. Jana Pawła II"; uroczystej Mszy Świętej dla rekolektantów przewodniczył JE ks. Bp David G. O'Connell
 • 26-27 VIII 2017r. - w Roku Fatimskim bardzo uroczyście celebrowaliśmy naszą doroczną uroczystość odpustową, która w tym roku nawiązywała do jubileuszu 300. lecia koronacji Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej w naszej Ojczyźnie; tegorocznemu świętowaniu przewodniczył i Słowo Boże głosił O. Rafał Walczyk OSPEE, były kustosz i przeor Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, PA; wśród koncelebransów byli: ks. Prof. dr hab. Stanisław Urbański z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. Dr Robert Marczewski z Thomas Aquinas College w Santa Paula, CA, ks. Edmund Budziłowicz SChr - duszpasterz polonijny z Canberry w Australii i ks. Zbigniew Frąszczak SVD - dyrektor Polskiego Centrum im. Jana Pawła II w Yorba Linda, CA; wielką radością dla wspólnoty parafialnej było przybycie na uroczystości pątników, uczestników IV Pieszej Pielgrzymki Maryjnej Polonii Kalifornijskiej; podczas uroczystej liturgii zostały poświęcone nowe ornaty z wizerunkiem MB Fatimskiej ufundowane przez dwie polskie rodziny z naszej wspólnoty parafialnej
 • 16 IX 2017r. - w kościele katedralnym pw. MB Królowej Aniołów odbyła się doroczna Msza Święta dla przedstawicieli parafii etnicznych z naszej archidiecezji, której przewodniczył nasz arcypasterz JE ks. Abp Jose Gomez, a Słowo Boże wygłosił JE ks. Bp Alexander Salazar; wśród koncelebransów był nasz ks. Kustosz; tematem wiodącym tegorocznych rozważań i modlitw był "Communion of Communities"; nasi parafianie w strojach regionalnych czynnnie uczestniczyli w liturgii; największe zainteresowanie z licznymi prośbami o wykonanie pamiątkowego zdjęcia wzbudziły nasze dzieci i młodzież w strojach krakowskich
 • 17 IX 2017r. - w Roku Fatimskim nasza wspólnota parafialna doświadczyła niezwykłej łaski, Mszy Świętej prymicyjnej, której przewodniczył ks. Marcin Bradtke z diecezji Paterson - Clifton, NJ; rok wcześniej odprawił w naszym Papieskiem Sanktuarium swoje diakońskie rekolekcje przed przyjęciem święceń prezbiteratu; uczestnikami naszej uroczystości byli goście z Polski, w tym mama ks. Neoprezbitera; pamiątkowe obrazki prymicjanta będą z pewnością mobilizowały nas do modlitwy za niego, jak również o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne
 • 28 IX 2017r. - w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki także i w tym roku dołączyliśmy do modlitwy międzynarodowej Koronka na ulicach miast świata; modlitwę odmówiliśmy na placu kościelnym przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego umieszczonym na naszym kościele; w Roku Fatimskim podjęliśmy zgodnie ze wskazaniami organizatorów następujące intencje: 1. za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie, 2. o pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajow i pomoc w odbudowie domów, 3. za Pana Prezydenta Andrzeja Dudę i cały Rząd Polski, 4. za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych; mimo dnia pracy i zajęć szkolnych zgromadziło się 28 osób, w tym dzieci
 • 29 IX 2017r. - w Roku Fatimskim nasze Papieskie Sanktuarium nawiedzili pielgrzymi z Polski pod duchowym przewodnictwem Br. Krzysztofa Turka OFMCap; organizatorem pielgrzymki po kontynencie amerykańskim było Biuro Pielgrzymkowe z Krakowa
 • 1 X 2017r. - z okazji 100. rocznicy objawień maryjnych w Fatimie już po raz czwarty pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium MB Fatimskiej w Lake Arrowhead, CA; swoje duchowe ćwiczenia miały zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli; zwieńczeniem naszego modlitewnego czuwania była wspólna Msza Święta, której przewodniczył nasz ks. Kustosz; była to dosłownie pielgrzymka polskich rodzin z naszej parafii; w tym roku dołączyły do nas również rodziny z Polskiego Centrum w Yorba Linda, CA;
 • 7 X 2017r. - podczas comiesięcznego nabożeństwa fatimskiego w naszym Sanktuarium odmówiliśmy cztery części modlitwy różańcowej za Polskę i świat, dołączając tym samym do modlitwy miliona naszych rodaków Różaniec do granic; współorganizatorem tej niezwykłej inicjatywy w Ojczyźnie był świecki ewangelizator Lech Dokowicz, który w Roku Wiary 2013 wygłosił naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje ewangelizacyjne; radowaliśmy się niespotykaną frekwencją przybyłych parafian, a także pielgrzymów z Yorba Linda
 • 22 X 2017r. - we wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II w naszym Papieskim Sanktuarium celebrowana była uroczystość odpustowa, której przewodniczył i homilię wygłosił przybyły z Polski o. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv z klasztoru w Niepokalanowie; nasz ks. Kustosz dokonał uroczystego wprowadzenia relikwii św. Maksymilina Marii Kolbe; w godzinie miłosierdzia odprawiona została Msza Święta w języku hiszpańskim dla latynowskich pielgrzymów; do historycznego świętowania parafianie przygotowali się przez uczestnictwo w maryjnych rekolekcjach, które poprowadził o. Warchoł OFMConv, ich zwieńczeniem było zawierzenie wspólnoty polonijnej Maryi Niepokalanej w duchu św. Maksymiliana; w związku ze wspomnieniem Świętego Papieża i odbywającymi się uroczystościami, prezentowana była okolicznościowa wystawa z Polski Jan Paweł II w obronie życia człowieka; na uroczystości Polonii z Południowej Kalifornii przybył z Polski Sekretarz Stanu, prezydencki minister Adam Kwiatkowski, który bezpośrednio po Mszy Świętej złożył w obecności zgromadzonych pielgrzymów i przedstawicieli miejscowego Konsulatu Generalnego RP wieniec z kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II; przekazał również tutejszej Polonii na ręce ich kapelana ks. Kustosza uroczystą flagę Polski i list z przesłaniem od Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 • 31 X 2017r. - w naszej Sali Parafialnej odbyła się już piąta edycja Balu Wszystkich Świętych dla dzieci; najmłodsi parafianie wcielili się w postaci aniołów i świętych, m.in. był wśród nich św. Maksymilian Kolbe; po wspólnej modlitwie był czas na radosną zabawę, konkursy oraz słodki i gorący poczęstunek
 • 4 XI 2017r. - podczas nabożeństwa fatimskiego miało miejsce poświęcenie Pamiątkowego Różańca Stulecia Objawień Fatimskich, który dotarł do nas za sprawą ofiarodawczyni, która pielgrzymowała do Fatimy; ten wyjątkowy różaniec, zwany też Sercem Maryi, został wykonany przez portugalskich artystów, jest zakończony niezwykle wymownym krzyżem nawiązującym do symboliki stulecia tych maryjnych objawień; stał się odtąd bardzo czytelną ozdobą naszej figury MB Fatimskiej, którą z kolei wcześniej ofiarowała dla naszego Sanktuarium rodzina koreańska z Seulu
 • 5 XI 2017r. - w naszej Sali Parafialnej odbyła się inauguracja Klubu Gazety Polskiej w Los Angeles; wśród gości polonijnego wydarzenia byli m.in. Dominik Tarczyński - poseł na Sejm RP, Tomasz Sakiewicz - red. naczelny Gazety Polskiej, Ryszard Kapuściński - prezes Klubów Gazety Polskiej, Maciej Rusiński - koordynator Klubów GP w USA i Kanadzie, Marcin Mazurowski z Ministerstwa Środowiska, konsul Anna Dębecka - Budzisiak z Los Angeles oraz przedstawiciele Klubów GP z Nowego Jorku, Chicago i Filadelfii; pierwszą prezes nowo utworzonego, jak się okazało 13 Klubu w USA, została Małgorzata Schulz; wcześniej uczestnicy tej patriotycznej uroczystości wzięli udział we Mszy Świętej w naszym Sanktuarium
 • 12 XI 2017r. - w naszym Sanktuarium celebrowana była po raz pierwszy Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Fr. James Fryar FSSP z Australii, z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra; liturgię łacińską ubogacił śpiew chorału gregoriańskiego w wykonaniu chóru pod dyrekcją Mr Jeff Ostrowski oraz uroczysta służba ministrantów, lektorów i kantorów; na Mszę Świętą trydencką przybyli licznie nie tylko nasi parafianie, ale również pielgrzymi z najdalszych zakątków naszej Archidiecezji
 • 24 - 26 XI 2017r. - nasi ministranci: Jacob Golebiowski, Adrian Martin i Peter Zalewski oraz nadzwyczajny szafarz Eucharystii Andrew Golebiowski reprezentowali naszą wspólnotę parafialną na Kongresie Liturgicznym Służmy Bogu z radością w Sanktuarium MB Ludźmierskiej w Munster, IN na przedmieściach Chicago; kongres zorganizowali księża chrystusowcy
 • 26 XI 2017r. - w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w łączności z Kościołem w naszej Ojczyźnie dokonaliśmy odnowienia Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana; naszym uroczystym modlitwom przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. kanonik dr Adam Galek z Chicago
 • 2 XII 2017r. - podczas ostatniego nabożeństwa fatimskiego w Roku Jubileuszowym 100. lecia tych maryjnych objawień, ks. kustosz poświęcił nowo wzniesioną na placu kościelnym Bramę Maryjnego Zawierzenia "Totus Tuus Mariae", która będzie nam odtąd przypominała o historycznym zawierzeniu Polonii Kalifornijskiej Najświętszemu Sercu NMP, które dokonało się podczas minionego odpustu papieskiego
 • 24 XII 2017r. - w czwartą niedzielę Adwentu w naszym Sanktuarium odbyła się po raz pierwszy ceremonia przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju; wcześniej zostało ofiarowane miejscowym harcerzom ZHP przez amerykańskich skautów w Orange County; uroczystej Mszy Świętej z udziałem naszych harcerzy i zuchów przewodniczył i Słowo Boże wygłosił O. Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago; tegorocznym hasłem BŚP były słowa W Tobie jest światło
 • 26 XII 2017r. - w naszej Sali Parafialnej odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja w Los Angeles; poprzedziła je koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił O. Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago; w tym roku organizatorzy i uczestnicy tego wyjątkowego spotkania Polonii w Południowej Kalifornii otrzymali korespondencję z Kancelarii Prezydenta RP - list z życzeniami bożonarodzeniowymi i noworocznymi od Sekretarza Stanu, prezydenckiego ministra Adama Kwiatkowskiego
 • 31 XII 2017r. - już po raz kolejny w naszej wspólnocie parafialnej powitaliśmy nowy rok kalendarzowy celebrowaną o północy Eucharystią, którą poprzedziło nabożeństwo przebłagalno - dziękczynne wraz z udzieleniem indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem
 • 7 I 2018r. - w naszej Sali Parafialnej odbyło się doroczne Spotkanie Opłatkowe naszej wspólnoty parafialnej; cieszyła wyjątkowa frekwencja przybyłych; po modlitwie i słowie powitalnym ks. Kustosza oraz podzieleniu się opłatkiem i złożeniu świątecznych życzeń uczestnicy kolędowania spożyli świąteczny obiad przygotowany przez firmę Teresy Turek; w tym roku wspaniały program artystyczny przygotowali najmłodsi parafianie pod przewodnictwem Beaty Kurpiewskiej i przy akompaniamencie Roberta Kamila Lewandowskiego
 • 20 I 2018r. - po raz kolejny przedstawiciele naszej Polskiej Parafii uczestniczyli wraz z ks. Kustoszem w dorocznym OneLife LA - Marszu dla Życia, dając tym samym świadectwo wiary, promując w tym zakątku świata piękno i wartość ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci; zjednoczyły nas na nowo na modlitwie za najbardziej bezbronnych słowa patrona naszego Sanktuarium, św. Jana Pawła II, który 4. czerwca 1997 r. nauczał w Kaliszu: Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości
 • 22 II 2018r. - nasze Sanktuarium nawiedzili niecodzienni pielgrzymi - 15 polskich redemptorystów posługujących w USA i Kanadzie, którzy w słonecznej Kalifornii odprawiali swoje doroczne rekolekcje zakonne; kulminacyjnym wydarzeniem ich pielgrzymowania do św. Jana Pawła II była ich koncelebrowana Msza Święta przy jego relikwiach
 • 24 II 2018r. - już po raz kolejny odbyły się w naszym Sanktuarium wielkopostne rekolekcje dla przedstawicieli parafii etnicznych z naszej Archidiecezji; nauki rekolekcyjne wygłosił Fr. Jim Clark, Ph.D., dyrektor Biura Nowej Ewangelizacji; Mszy Świętej przewodniczył JE ks. Bp Alexander Salazar
 • 16 - 18 III 2018r. - z okazji jubileuszu 100. lecia Niepodległej Polski na zaproszenie Rodziny Radia Maryja w Los Angeles przybył do nas ks. kan. dr Andrzej Niedużak z Polski, autor książki Ksiądz Jerzy Popiełuszko. W drodze do świętości; ks. Kanonik wygłosił Słowo Boże podczas Mszy Świętej za Ojczyznę w piątek, jak również podczas Mszy Świętych w niedzielę; była to dla nas okazja do wspomnienia osoby, dzieła i męczeństwa legendarnego kapelana Solidarności, uczczenia jego relikwii i modlitwy za Polskę oraz w naszych osobistych intencjach; liczni przybyli przedstawiciele miejcowej Polonii mogli też nabyć niezwykłą publikację o bł. ks. Jerzym; dodatkowo po Mszy Świętej południowej w niedzielę w naszej Sali Parafialnej odbyło się spotkanie autorskie z ks. Niedużakiem
 • 23 - 25 III 2018r. - w naszym Sanktuarium odbyły się Polonijne Rekolekcje Wielkopostne; nauki rekolekcyjne w temacie Pragnę być przy Tobie, Panie (Ps 27, 8b) wygłosił nam ks. dr Jacek Sosnowski z Polski, wykładowca seminaryjny i pracownik kurii diecezjalnej w Pelplinie; radowaliśmy się wyjątkowo liczną frekwencją uczestników
 • 21 IV 2018r. - do naszego Sanktuarium przybyła pielgrzymka polonijna z Melbourne pod duchowym przewodnictwem O. Tadeusza Roztworowskiego SJ; po Mszy Świętej pielgrzymi z Australii uczcili relikwie św. Jana Pawła II i długie chwile spędzili na modlitwie i zwiedzaniu naszej świątyni; homilię wygłosił oraz historię tej najstarszej polskiej parafii w Kalifornii przybliżył im nasz ks. Kustosz
 • 29 IV 2018r. - z okazji Święta Polonii i Polaków za granicą oraz Dnia Flagi RP w jubileuszowym roku 100. lecia Niepodległej Polski celebrowaliśmy historyczną uroczystość: podczas Mszy Świętej południowej został wprowadzony do naszego Papieskiego Sanktuarium i umieszczony w bliskości relikwiarza kapelana Solidarności, bł. ks. Jerzego Popiełuszko, sztandar Solidarność Kalifornia; jest to dar i wotum wdzięczności miejscowych działaczy związkowych NSZZ Solidarność oraz Solidarność Kalifornia dla św. Jana Pawła II, który swoim świętym pontyfikatem przyczynił się do odzyskania wolności przez nasz polski naród
 • 4 V 2018r. - do naszego Sanktuarium zawitali pątnicy pielgrzymki ACross America ze wspólnoty Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia z Polski - Roman Zięba i Wojciech Jakowiec; po wieczornej Mszy Świętej wygłosili świadectwo wiary i opowiedzieli o niezwykłych pieszych pielgrzymkach, w których brali udział; tym razem przemierzą samotnie kontynent Ameryki Północnej, pielgrzymując trasą w kształcie krzyża: Jakowiec pokona drogę z kanadyjskiego Edmonton do Sanktuarium MB z Guadelupe w Mexico City, Zięba natomiast z San Francisco do Nowego Jorku; w sumie szlak ich pieszej pielgrzymki będzie liczył ponad 12 tys. km, a jego przejście potrwa pół roku; jak sami podkreślali, pragną modlić się przede wszystkim o to, by Stany Zjednoczone, lider światowej gospodarki i mocarstwo, które dyktuje współczesnemu światu nowe trendy społeczne, polityczne i kulturowe, raz jeszcze nawróciły się, przyjęły Chrystusa i otrzymały światło Ducha Świętego na nowe czasy
 • 19-20 V 2018r. - ks. Proboszcz reprezentował naszą wspólnotę polonijną w Chicago, IL na sobotnim spotkaniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy i małżonki Agaty Kornhauser - Dudy z Polonią Amerykańską z okazji 100. lecia odzyskania Niepodległości w Jay Pritzker Pavilion w Millennium Park oraz w kościele św. Ferdynanda, gdzie koncelebrował uroczystą Mszę Świętą w niedzielę, podczas której odsłonięto tablicę poświęconą b. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i ostatniemu prezydentowi na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej
 • 2 VI 2018r. - w pierwszą sobotę miesiąca czerwca w naszym Sanktuarium odbył się dzień modlitw dla rodzin z parafii naszej archidiecezji; katechezy i nabożeństwo poprowadził Br Mauricio Torres ze wspólnoty Totus Tuus
 • 15 VI 2018r. - w godzinach południowych dotarli na rowerach do naszego Sanktuarium uczestnicy Rajdu Pamięci 44 polskich żołnierzy poległych w Afganistanie: plut. Michał Paćko, plut. Adam Lewkowski i st. kpr. Sebastian Stępniak, którzy w jubileuszowym roku 100. lecia Niepodległej Polski zamierzają pokonać liczącą prawie 6000 km trasę wiodącą z Los Angeles do Nowego Jorku; historię naszej Polskiej Parafii przybliżył im nasz ks. Kustosz, syn oficera Wojska Polskiego, który po krótkiej modlitwie przed koronowanym obliczem Pani Jasnogórskiej, Matki Bożej Królowej Polskiego Narodu i Hetmanki Rycerstwa Polskiego udzielił polskim żołnierzom - weteranom misji w Afganistanie uroczystego błogosławieństwa
 • 25-26 VIII 2018r. - celebrowaliśmy naszą doroczną uroczystość odpustową ku czci NMP Częstochowskiej, podczas której modlitwom przewodniczył i Słowo Boże wygłosił O. Marcin Mikulski OSPEE, definitor prowincji amerykańskiej Zakonu Paulinów i proboszcz parafii św. Rozalii w Chicago; w tym roku licznie zgromadzona Polonia Kalifornijska dziękowała Matce Bożej Królowej Polski za dar 100. lecia Niepodległej, wiernej Bogu Ojczyzny
 • 2 IX 2018r. - przybyły z Warszawy Dr Tymoteusz Zych z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wygłosił w naszej Sali Parafialnej prelekcję w temacie "Zagrożenia prawne dla polskich rodzin ze strony EU oraz środowisk i organizacji międzynarodowych"; słowo wstępne skierował do zebranych Jan Michał Małek z Polonia Institute
 • 8 IX 2018r. - z okazji jubileuszu 100. lecia Niepodległej Polski na terenie naszej Polskiej Parafii miało miejsce uroczyste poświęcenie i otwarcie nowo powstałej biblioteki; po modlitwie błogosławieństwa symbolicznego przecięcia białoczerwonej wstęgi dokonali: ks. Kustosz, konsul RP w Los Angeles Anna Dębecka - Budzisiak oraz dyrektor Henryka Łazarz; na zakończenie odbyła się akademia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Polskiej Szkole Sobotniej; tego dnia w naszej Ojczyźnie odbyło się narodowe czytanie Przedwiośnia
 • 28 IX 2018r. - w rocznicę beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćko, którego relikwie czcimy w bocznym ołtarzu naszego Sanktuarium dołączyliśmy do 10. edycji modlitwy międzynarodowej Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata; modlitwę odmówiliśmy po wieczornej Mszy Świętej na placu kościelnym przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego; w tym roku organizatorzy  z Polski wskazali intencje: 1. za kapłanów, aby wypełniali wolę Bożą przekazaną św. Faustynie, 2. o pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, 3. za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych oraz 4. w intencji papieskiej na wrzesień: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miala dostęp do edukacji i pracy we własnej Ojczyźnie; raduje fakt wzrastającej z roku na rok frekwencji uczestników tej modlitwy w naszej wspólnocie polonijnej
 • 30 IX 2018r. - już po raz piąty odbyła się Parafialna Pielgrzymka Polskich Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lake Arrowhead, CA; w tym roku pielgrzymowaliśmy w duchu dziękczynienia Maryi za 100. lat Niepodległej, wiernej Bogu Ojczyzny; po dotarciu na miejsce odmówiliśmy wspólnie modlitwę różańcową, celebrowaliśmy Mszę Świętą, odbyły się także spotkania tematyczne w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, najmłodsi uczestnicy mieli swoje zabawy i gry na powietrzu; na zakończenie miała miejsce wspólna agapa, której gościem honorowym był kustosz Sanktuarium ks. Michał Osuch CR; organizacji parafialnej pielgrzymki podjęły się po raz kolejny katechetki Marzena Ząbek i Barbara Goska
 • 1 X 2018r. - we wspomnienie liturgiczne św. Teresy z Lisieux podczas Mszy Świętej w Godzinie Miłosierdzia w naszym Sanktuarium celebrowany był uroczysty obrzęd odnowienia ślubów zakonnych przez Siostrę Marię Chidiebere Onyweuchi HFMM, założycielkę nowego zgromadzenia zakonnego w Afryce - Holy Family Missionaries of Mercy, która aktualnie wypełnia charyzmat zakonny na terenie naszej archidiecezji, m.in. zorganizowała klasztor w North Hollywood; modlitwom i ceremonii przewodniczył nasz ks. Kustosz
 • 7 X 2018r. - we wspomnienie liturgiczne NMP Różańcowej po Mszy Świętej południowej w naszym Sanktuarium dołączyliśmy do modlitwy różańcowej Rosary Coast to Coast za Amerykę zorganizowaną przez New Holy League of Nations; modlitwa nawiązywała do Różańca do Granic sprzed roku w Polsce; tym razem modlitwa różańcowa zmobilizowała przedstawicieli 57 narodów na całym świecie; pierwszą część naszego różańca poprowadziły dzieci; ze względu na obecność pielgrzymów dalsze części odmawiane były także po angielsku i hiszpańsku
 • 14 X 2018r. - wieczorem w domu parafialnym odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne dla małżeństw z naszej wspólnoty parafialnej w ramach stowarzyszenia wiernych Spotkania Małżeńskie (ang. Encounters of Married Couples); spotkanie prowadził nasz ks. Kustosz oraz animatorzy z Nowego Jorku i Teksasu; jest to ruch rekolekcyjny mający na celu pogłębienie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku; Spotkania Małżeńskie mają aprobatę Stolicy Apostolskiej, potwierdzoną dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich w 2009r.; najbliższe rekolekcje dla małżeństw z naszego środowiska polonijnego odbędą się w lutym 2019r. w opactwie benedyktyńskim Prince od Peace Abbey w Oceanside, CA
 • 21 X 2018r. - celebrowana była trzecia w historii naszego nowo powstałego Sanktuarium św. Jana Pawła II uroczystość odpustowa ku czci św. Papieża Polaka; tegorocznemu świętowaniu przewodniczył i Słowo Boże wygłosił O. Dr hab. Paweł Warchoł OFMConv. z Warszawy, który wcześniej przygotował wspólnotę parafialną do uroczystości poprzez wygłoszone rekolekcje; kulminacyjnym wydarzeniem papieskiego odpustu stało się wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli, prezbitera, męczennika i patrona Polski oraz poświęcenie jego obrazu namalowanego przez polską artystkę Małgorzatę Korona - Friedman; wśród koncelebransów był jezuita z Krakowa, O. Jarosław Mikuczewski SJ; na uroczystości odpustowe połączone z celebracją 100. lecia Niepodległej, wiernej Bogu Ojczyzny przybyli bardzo licznie przedstawiciele Polonii Kalifornijskiej, w tym uczestnicy piątej Pieszej Pielgrzymki Maryjnej z Centrum Polonijnego w Yorba Linda, CA, a także harcerki i harcerze oraz zuchy miejscowego hufca ZHP
 • 31 X 2018r. - w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych nasi najmłodsi parafianie uczestniczyli w piątej edycji Balu Świętych, który zorganizowały nauczycielki religii wraz z rodzicami
 • 4 X 2018r. - do naszego Sanktuarium dotarli na rowerach niecodzienni pielgrzymi z Polski: Zbigniew Czajka i Jan Kostuch tworzący team Homoviator, którzy z okazji 100. lecia Niepodległości naszej Ojczyzny przemierzają kontynent amerykański w barwach narodowych; wcześniej nawiedzili Papieskie Sanktuaria w Linden, NJ oraz w Waszyngtonie, DC; ofiarowali dla patrona naszego Sanktuarium św. Jana Pawła II niezwykłe wotum, jubileuszowy różaniec fatimski wykonany z bursztynu
 • 11 XI 2018r. - Polonia Kalifornijska celebrowała w naszym Papieskim Sanktuarium jubileusz 100. lecia Niepodległej, wiernej Bogu Ojczyzny; naszemu świętowaniu i modlitwom w tym najstarszym Polskim Kościele w Kalifornii przewodniczył przybyły z Polski ks. Dr Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, który także wygłosił nam Słowo Boże; z okazji Narodowego Święta Niepodległości bezpośrednio po Mszy Świętej południowej na placu kościelnym miało miejsce uroczyste odsłonięcie rzeźby Poli Negri, naszej parafianki i fundatorki, wybitnej Polki, legendy światowego kina określanej powszechnie Polską Królową Hollywood, honorowej obywatelki Los Angeles, którego dokonał autor projektu architekt Andrzej Ryczek z New Jersey; uroczystość zwieńczył w naszej Sali Parafialnej uroczysty obiad z programem artystycznym w wykonaniu najmłodszych parafian pod przewodnictwem Beaty Bałon - Kurpiewski; korespondencje do uczestników polonijnej uroczystości w mieście Aniołów wystosowali m. in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP  Adam Kwiatkowski, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, poseł na Sejm RP Małgorzata Wypych, polska przedstawicielka z Hollywood - aktorka Beata Poźniak, artystka rzeźbiarz z Polski Agnieszka Stopyra - Żugaj, twórca dzieła; grono honorowych gości zaszczycił swoją obecnością przedstawiciel miejscowego Konsulatu RP, wicekonsul Ignacy Żarski, odpowiedzialny za sprawy polonijne i dyplomacji publicznej; sponsorem tego historycznego projektu są przedstawiciele Polonii z Nowego Jorku - Adam Bak Fundation
 • 23 XI 2018r. - jak zawsze w trzeci piątek miesiąca sprawowana była w naszym Sanktuarium Msza Święta za Ojczyznę przed relikwiarzem bł. ks. Jerzego Popiełuszko; tym razem do naszej modlitwy dołączył Marek Popiełuszko, syn Józefa i Alfredy, bratanek legendarnego kapelana Solidarności; bezpośrednio po Mszy Świętej odbyło się z nim spotkanie, na którym zaprezentował archiwalne, nie znane powszechnie filmy z nauczaniem i wywiadami z bł. ks. Jerzym, omawiana też była działalność Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszko Dobro
 • 8 XII 2018r. - w dzisiejszą uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w samo południe w jedności z katolikami Kalifornii ponowiliśmy akt zawierzenia tego stanu Niepokalanemu Sercu Maryi; było to dla nas jednocześnie coroczne nabożeństwo Godziny Łaski dla świata
 • 9 XII 2018r. - z posługą Słowa przybył do naszego Sanktuarium, aby poprowadzić nam Adwentowy Dzień Skupienia ks. Prof. Dariusz Oko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; dodatkowo po południu w Sali Parafialnej wygłosił do licznie zgromadzonych słuchaczy wykład z filozofii, w którym podjął temat Współczesne problemy cywilizacji i Kościoła
 • 16 XII 2018r. - po Mszy Świętej południowej w kościele odbyła się katecheza w temacie Cudowny wizerunek Matki Bożej z Guadelupe, którą wygłosił nam w j.angielskim Brat Mauricio Torres z kolumbijskiej wspólnoty Totus Tuus; prelegent przybliżył nam objawienia maryjne dane Aztekowi św. Juan Diego oraz mocno argumentował fakt, że jest Ona patronką życia poczętego oraz obu Ameryk
 • 23 XII 2018r. - tradycją minionych lat od dzisiaj w naszym polskim kościele zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju, przyniesione przez skautów i harcerzy z Groty Narodzenia w Betlejem; uroczysty obrzęd przekazania go dla naszej parafialnej wspólnoty miał miejsce na południowej Mszy Świętej
 • 26 XII 2018r. - we wspomnienie liturgiczne św. Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła, po wieczornej Mszy Świętej w naszej Sali Parafialnej odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja z Los Angeles; w tym roku jego honorowym gościem był O. Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago
 • 27-29 XII 2018r. - w naszym Sanktuarium gościł ks. dr Krzysztof Dudzik SAC z Wiednia, kapelan załogi polskiej fregaty Dar Młodzieży, która w ramach Rejsu Niepodległości zacumowała w pobliskim porcie San Pedro, CA; w kolejnym etapie podróży po wodach Pacyfiku młodzi marynarze mają zamiar dopłynąć na Światowe Dni Młodych do Panamy
 • 31 XII 2018r. - tradycyjnie w naszej wspólnocie parafialnej powitaliśmy nowy rok kalendarzowy celebrowaną o północy Mszą Świętą, którą poprzedziło nabożeństwo przebłagalno - dziękczynne wraz z udzieleniem indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem
 • 6 I 2019r. - w uroczystość Objawienia Pańskiego w naszej Sali Parafialnej odbyło się doroczne Spotkanie Opłatkowe naszej wspólnoty polonijnej; jak zawsze piękny program kolędowy przygotowali najmłodsi parafianie, a świąteczny obiad Pani Teresa Turek z ekipą; w to święto misyjne zaszczycili nas swoją obecnością, modlitwą i głoszonym Słowem Bożym polscy karmelici: O. Rafał Myszkowski OCD, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Berdyczowie na Ukrainie oraz O. Franciszek Czaicki OCD, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Munster, IN
 • 13 I 2019r. - w naszym Sanktuarium po Mszy Świętej południowej odbył się koncert Dar i Tajemnica poświęcony świętemu pontyfikatowi Papieża Polaka, z którym przybył do nas z Polski wybitny aktor teatralny i filmowy, a zarazem reżyser Jerzy Zelnik; deklamowana poezja Karola Wojtyły oraz profetyczne nauczanie św. Jana Pawła II na długo pozostaną w naszych polskich, pełnych wdzięczności sercach; przy organach zasiadał nasz maestro Józef Augustyński
 • 19 I 2019r. - już po raz piąty odpowiedzieliśmy na apel i zaproszenie naszego arcypasterza ks. Abpa Jose H. Gomez i dołączyliśmy do tysięcy przedstawicieli z Południowej Kalifornii, tworząc tym samym w centrum miasta wspólnotę kolejnego Marszu dla życia "OneLife LA"; w tym roku zaszczycił nas swoją obecnością i modlił się z nami O. Tomasz Wilk OSPEE z odległego Buffalo, NY; ta doroczna inicjatywa katolików w tym zakątku świata promuje piękno i wartość ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci
 • 20 I 2019r. - w progi naszego Sanktuarium zawitali z pielgrzymką współbracia z Zakonu Paulinów: O. Tomasz Wilk OSPEE, proboszcz parafii św. Stanisława w Buffalo, NY oraz Br. Bernard Kluczkowski OSPEE i Br. Tomasz Fabiszewski OSPEE z Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, PA
 • 1 - 3 II 2019r. - w domu rekolekcyjnym benedyktyńskiego opactwa Prince of Peace w Oceanside, CA odbyły się pierwsze w historii w tym zakątku  świata Spotkania Małżeńskie - rekolekcje o charakterze warsztatów dla małżeństw; wzięło w nim udział kilkanaście par małżeńskich z naszego środowiska polonijnego oraz z Tacomy, WA; wśród animatorów byli nasi parafianie, jak również z Teksasu i New Jersey; nauczanie prowadził O. Karol Jarząbek OSPEE, paulin z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie w Nowym Jorku; rekolektantom towarzyszył także nasz ks. Kustosz
 • 5 II 2019r. - nasze Papieskie Sanktuarium nawiedził ks. kanonik Mirosław Król, kanclerz Centrum Polonii w Orchard Lake, MI oraz prezes Fundacji św. Jana Pawła II Nie lękajcie się; nasz dostojny gość blisko współpracuje z Jego Eminencją ks. kard. Stanisławem Dziwiszem w dziele rozwoju kultu św. Jana Pawła II w Ameryce Północnej
 • 17 II 2019r. - w naszym Sanktuarium przeprowadzony został dzień skupienia dla rodzin z naszej archidiecezji; Msza Święta, katechezy, świadectwa oraz modlitwy prowadzone były w języku angielskim przez ks. Bpa Davida G. O'Connell z Los Angeles, ks. Timothy Byerley z New Jeresey, Br. Mauricio Torres z kolumbijskiej wspólnoty Totus Tuus oraz Marię Vargo, aktorkę i piosenkarkę; tematyka dotyczyła orędzia Jezusa Miłosiernego, nauczania św. Jana Pawła II oraz uzdrowienia relacji rodzinnych; historycznym wydarzeniem stało się przekazanie przez naszego ks. Kustosza na ręce Br. Mauricio dla powstającego w Bogocie, stolicy Kolumbii, sanktuarium maryjnego Ave Maria relikwiarzy polskich świętych: św. Faustyny Kowalskiej i św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
 • 7 - 13 III 2019r. - wizyta arcypasterska sekretarza dwóch papieży w naszym Sanktuarium; JE ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, łaciński metropolita lwowski przybył do nas, aby wygłosić na rozpoczęcie Wielkiego Postu w dniach 8-10 III 2019r. rekolekcje dla Polonii; rozpoczęliśmy je dokładnie w 55. rocznicę ingresu ks. Abpa Karola Wojtyły w katedrze wawelskiej, od kiedy został metropolitą krakowskim; na zakończenie w naszej Sali Parafialnej odbył się uroczysty bankiet z programem artystycznym na cześć przybyłego gościa; wśród miejscowych duszpasterzy polonijnych byli obecni także: o. Zbigniew Pieńkos CSsR (dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago), o. Jacek Cydzik CSsR (dyrektor Centrali Radia Maryja w Toronto), o. prof. Marek Kotyński CSsR (UKSW w Warszawie) oraz ks. Andrzej Legowicz, sekretarz ks. arcybiskupa; swoją obecność zaznaczył miejscowy Konsulat Generalny RP w osobie konsul Anny Dębeckiej - Budzisiak; raduje fakt rekordowej frekwencji uczestników naszych wielkopostnych ćwiczeń duchowych, co jest dowodem na to, że osoba św. Jana Pawła II jest ciągle żywa w sercach Polonii Kalifornijskiej
 • 19 III 2019r. - w dzisiejszą uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, po porannej Mszy Świętej miało miejsce poświęcenie dwóch figur tego świętego "patrona czasów współczesnych", jak nazwał go w adhortacji Redemptoris Custos św. Jan Paweł II; nowa została zamontowana w ogrodzie, a zabytkowa po renowacji przy wejściu na plebanię
 • 28 III 2019r. - dotarła do nas korespondencja ze Lwowa od naszego rekolekcjonisty w tegorocznycm Wielkim Poście JE ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego, sekretarza dwóch papieży, datowana na 18 III 2019r., w której czytamy m.in.: Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość przeprowadzenia rekolekcji w Księdza Parafii, za okazaną gościnność, życzliwość i troskę abym mógł poznać piękną Kalifornię. Jestem pełen podziwu z jak wielkim entuzjazmem razem ze swoimi Wiernymi dba Ksiądz o krzewienie wiary i patriotyzmu wśród naszych Rodaków, którzy z różnych przyczyn przybyli do tego Kraju. Proszę przyjąć jeszcze raz moją wdzięczność za dar serca na potrzeby naszego Saminarium (...).
 • 31 III 2019r. - miało miejce spotkanie porekolekcyjne dla rodzin nowej wspólnoty modlitewno - formacyjnej w naszej Polskiej Parafii Spotkań Małżeńskich; zakończyło się wspólną modlitwą i agapą w Sali Parafialnej; radował fakt obecności par małżeńskich z odległych miejscowości Yorba Linda i Oceanside
 • 2 IV 2019r. - wspominaliśmy dzisiaj 14. rocznicę odejścia do Domu Ojca świętego patrona naszego Sanktuarium; podczas porannej Mszy Świętej ks. Kustosz  wniósł uroczyście i zainstalował w naszej świątyni jego relikwie II. stopnia; na podpisanym przez ks. Stanisława Kardynała Dziwisza certyfikacie czytamy: Bielizna kielichowa używana przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie Mszy Świętej; będą odtąd duchowym bogactwem w przestrzeni tego świętego miejsca przybliżając pielgrzymom postać świętego papieża Polaka
 • 14 IV 2019r. - naszą wspólnotę parafialną odwiedził przedstawiciel polskiego rządu prof. Piotr Gliński, wiceprezes rady ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego; przed południową Mszą Świętą uczcił patrona naszego Sanktuarium przez złożenie wiązanki kwiatów pod jego pomnikiem; wicepremierowi towarzyszyli konsul generalny Jarosław Łasiński wraz z małżonką, konsul Ignacy Żarski oraz Michał Góras, szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; po uroczystej liturgii Niedzieli Palmowej premier spotkał się z przedstawicielami organizacji polonijnych w naszej sali parafialnej
 • 27 IV 2019r. - podczas wieczornej Mszy Świętej dziękowaliśmy Bogu za dar wyniesienia na ołtarze patrona naszego Sanktuarium w 5. rocznicę jego kanonizacji, było to zarazem zakończenie nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia; przy tej okazji uczciliśmy relikwie św. Papieża Polaka
 • 18 V 2019r. - w dniu 99. urodzin św. Jana Pawła II, a tym samym rozpoczęcia roku jubileuszowego stulecia jego narodzin umieściliśmy na domu parafialnym tablicę informacyjną w trzech językach przypominającą jego historyczną wizytę kardynalską w naszej Polskiej Parafii: W tym domu w dniach 28 - 30 sierpnia 1976 r. gościł ks. kard. Karol Wojtyła, poźniejszy papież Jan Paweł II
 • 25 V 2019r. - dzisiaj w naszej Sali Parafialnej w godz. 7:00am - 9:00pm miało miejsce głosowanie miejscowej Polonii w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego
 • 2 VI 2019r. - podczas Mszy Świętej południowej odbyła się uroczysta promocja na ministranta Łukasza Gołębiowskiego; w tym przypadku można mówić o tradycji rodzinnej, bowiem wcześniej zadania Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej polskiej parafii wypełniał  jego tata Andrzej oraz starszy brat Jakub
 • 8 VI 2019r. - w godzinach popołudniowych w naszej Sali Parafialnej odbył się recital uczniów szkoły muzycznej Karolina Naziemiec's Studio, wśród nich naszych parafian: Emilii, Julii i Karoliny Sochur oraz Belli i Victora Kowaliński - Manalac; zgromadzona publiczność mogła usłyszeć utwory m.in. W.A.  Mozarta, J. Brahmsa, F. Chopina, G.F. Handla czy P.I. Czajkowskiego; akompaniament dla solistów zapewnili Olga i Steven Struthers
 • 9 VI 2019r. - po południowej Mszy Świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny odbyła się w naszej Sali Parafialnej konferencja naukowa z udziałem wybitnych naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; mieliśmy sposobność poznać i wysłuchać Prof. Mieczysława Rybę, Prof. Jacka Gołębiowskiego, Prof. Przemysława Czarnka, wojewodę lubelskiego; Bartosz Rybak, prezes Europejskiej Fundacji Społecznej przekazał dla naszego sanktuarium dar z Polski - stylowy kielich mszalny
 • 13 VI 2019r. - do naszego Sanktuarium zawitał ks. Paweł Bortkiewicz TChr z Poznania, profesor nauk teologicznych, badacz i popularyzator myśli św. Jana Pawła II (antropologia, nauczanie społeczne, teologia ciała), wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, były dziekan Wydziału Teologicznego tegoż Uniwersytetu, wykładowca Wyższej Szkoły Społecznej i Medialnej w Toruniu, kapelan Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, nominowany przez Prezydenta Andrzeja Dudę do Narodowej Rady Rozwoju, organu doradczego Kancelarii Prezydenta RP, publicysta katolicki
 • 22 VI 2019r. - po południu w kościele katedralnym miała miejsce doroczna modlitwa przedstawicieli parafii etnicznych z naszej Archidiecezji pod hasłem I am the Servant of the Lord; koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił JE ks. Abp Jose H.Gomez, metropolita Los Angeles; wśród koncelebransów był nasz ks. Kustosz, który pełni jednocześnie funkcję kapelana Polaków w naszej Archidiecezji; w procesji na wejście niesiony był wizerunek patronki naszej polskiej parafii MB Jasnogórskiej
 • 10 VII 2019r. - do grona pielgrzymów nawiedzających nasze Sanktuarium dołączył dzisiaj JE ks. Bp dr Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki, który przybył do nas z Polski
 • 11 VIII 2019r. - w dzisiejszą niedzielę w ramach dorocznego Apelu Misyjnego gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej O. Mirosława Dawlewicza, redemptorystę z Torunia, który przez 15 lat pełnił posługę misjonarza w Rosji; nasz dostojny gość modlił się z nami i wygłosił nam niezwykłe świadectwo na temat posługi duszpasterskiej wobec Rosjan
 • 25 VIII 2019r. - z okazji uroczystości odpustowej w naszej Polskiej Parafii podczas południowej Mszy Świętej odbyło się wprowadzenie relikwii dzieci fatimskich św. Hiacynty i św. Franciszka Marto, uczestników objawień maryjnych z 1917r.; naszą uroczystość poprzedziły rekolekcje fatimskie, które wygłosił nam przybyły z Polski ks. Prob. Świerad Pettke; bezpośrednio przed niedzielną Mszą Świętą z uroczystym aktem wprowadzenia relikwii odbył się w naszym Sanktuarium program słowno - muzyczny na temat objawień maryjnych w Fatimie w wykonaniu najmłodszych parafian
 • 14 IX 2019r. - w sobotni wieczór, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego w naszym Sanktuarium miało miejsce spotkanie modlitewne Polonii Los Angeles w ramach akcji POLSKA Pod Krzyżem; była to kontynuacja wcześniejszej Wielkiej Pokuty i Różańca do granic; naszą modlitwę rozpoczęliśmy Mszą Świętą z adoracją Krzyża, a następnie rozważyliśmy tajemnicę bolesną różańca świętego oraz uczciliśmy relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszko, patrona tego wydarzenia ewangelizacyjnego we Włocławku; tym samym odpowiedzieliśmy na apel papieża Franciszka, który podczas środowej audiencji generalnej zachęcał wszystkich Polaków do podjęcia tej jakże aktualnej modlitwy
 • 28 IX 2019r. - w sobotnie popołudnie, w Godzinie Miłosierdzia o godz. 3:00pm, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćko na placu kościelnym przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego dołączyliśmy do międzynarodowej modlitwy Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata; na zakończenie modlitwy ks. Kustosz udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa relikwiami spowiednika i kierownika duchowego św. Faustyny
 • 6 X 2019r. - w pierwszą niedzielę miesiąca różańcowego i w tym roku dodatkowo Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zorganizowaliśmy już po raz piąty Parafialną Pielgrzymkę Polskich Rodzin do Sanktuarium MB Fatimskiej w Lake Arrowhead, CA; radowaliśmy się bardzo licznym udziałem najmłodszych parafian, dzieci i młodzieży, dla których oprócz modlitwy zorganizowane były gry i zabawy; jak zawsze z wielką radością powitał nas proboszcz i kustosz sanktuarium ks. Michał Osuch CR
 • 12 X 2019r. - na terenie USA w sobotę odbyły się wybory do sejmu i senatu RP; siedziba polskiej komisji wyborczej nr 214 mieściła się w naszej sali parafialnej; Polonia Los Angeles miała zatem możliwość skorzystać z prawa wyborczego i jednocześnie wypełnić swój patriotyczny obowiązek; udział w wyborach jest bowiem dowodem o dobro wspólne i wyrazem obywatelskiej odpowiedzialności za Ojczyznę
 • 17 X 2019r. - do naszego Sanktuarium przybyła kilkudziesięcio osobowa pielgrzymka z Ojczyzny pod duchowym przewodnictwem ks. Marka Szteligi i ks. Macieja Kondefera; pielgrzymi wysłuchali konferencji ks. Kustosza, uczestniczyli we Mszy Świętej, uczcili także relikwie św. Papieża Polaka
 • 20 X 2019r. - w naszym Sanktuarium celebrowaliśmy czwartą w jego historii uroczystość odpustową ku czci św. Jana Pawła II; modlitwom przewodniczył i Słowo Boże wygłosił O. Jacek Cydzik CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Toronto, on także wygłosił nam trzydniowe Polonijne Rekolekcje ze św. Janem Pawłem II; na nasze świętowanie przybyła VI Piesza Pielgrzymka Maryjna z Yorba Linda, CA pod duchowym przewodnictwem O. Prob. Marcina Mikulskiego OSPEE z Chicago; po południu w naszej Sali Parafialnej odbyło się spotkanie Rodziny Radia Maryja w Los Angeles, podczas którego O. Jacek podzielił się świadectwem spotkań ze św. Janem Pawłem II podczas podróży apostolskich do różnych krajów, które osobiście relacjonował dla TVTrwam i Radia Maryja; uczestnicy uroczystości mogli również nabyć publikacje związane z naszym Papieskim Sanktuarium: film DVD Odwiedził nas Święty (produkcji TVTrwam z Polski - to przewodnik po naszym Sanktuarium oraz zapis wspomnień jego kardynalskiej wizyty z 1976r. w Polskiej Parafii) oraz książka Byłem tu i jestem... (autorstwa naszego ks. Kustosza - to opis pamiętnej wizyty ks. kard. Karola Wojtyły w Los Angeles, prezentacja archiwaliów i fotografii oraz nagrań: historycznego wywiadu z polskim kardynałem w mieście Aniołów oraz rekolekcji wielkopostnych dla Polonii Kalifornijskiej wygłoszonych w 2019r. przez sekretarza dwóch papieży, ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego); umieszczone dzisiaj zostały w gablotach wotywnych pierwsze wota (uzdrowionego ministranta Jakuba, misjonarza z Rosji O. Mirosława Dawlewicza CSsR oraz Zbigniewa Czajki i Jana Kostucha z Polski, tworzących team Homoviator)
 • 27 X 2019r. - w niedzielne popołudnie nawiedzili nasze Sanktuarium pielgrzymi z Bydgoszczy pod duchowym przewodnictwem ks. kan. Tomasza Cyla oraz ks. kan. Stanisława Talaczyńskiego
 • 23 XI 2019r. - w sobotę po południu do grona pielgrzymów naszego Sanktuarium dołączyła wspólnota chińska przybyła do nas z parafii św. Tomasza z Akwinu w Monterey Park, CA; uczestnicy pielgrzymki autokarowej uczcili relikwie św. Jana Pawła II, modlili się za jego wstawiennictwem, zapoznali się z bogatą historią polskiej parafii, wykonali także wiele pamiątkowych zdjęć
 • 24 XI 2019r. - w niedzielne popołudnie w naszej Sali Parafialnej odbyło się spotkanie dla miejscowej Polonii w ramach Dni Poradnictwa ZUS; przybyli z Polski specjaliści Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiadali na pytania i udzielali bezpłatnych porad wszystkim zebranym
 • 1 XII 2019r. - w ramach Festiwalu Polonijnego Losy Polaków po Mszy Świętej południowej w naszej Sali Parafialnej odbyła się projekcja filmu "Mała Polska w Indiach" (2013) w reż. Sumit Osmand Shaw i Anu Radha; organizator festiwalu to fundacja Polska - Europa - Polonia
 • 22 XII 2019r. - zgodnie z tradycją minionych lat, w czwartą niedzielę Adwentu dotarło do nas z Groty Narodzenia Jezusa Betlejemskie Światło Pokoju, które rozprowadzają po świecie skauci i harcerze; uroczysty obrzęd przekazania dla naszej wspólnoty polonijnej miał miejsce na porannej Mszy Świętej
 • 26 XII 2019r. - tradycyjnie we wspomnienie liturgiczne św. Szczepana, po wieczornej Mszy Świętej w Sali Parafialnej odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja z Los Angeles, którego honorowym gościem był O. Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago; także i tym razem na antenie tej katolickiej rozgłośni radiowej w Polsce została zaprezentowana relacja z naszego dziękczynienia Bogu za 28. lat istnienia Radio Maryja
 • 31 XII 2019r. - powitaliśmy nowy rok kalendarzowy celebrowaną o północy Eucharystią; wcześniej po wieczornej Mszy Świętej o godz. 5:00pm modliliśmy się do Jezusa Milosiernego podczas nabożeństwa przebłagalno - dziękczynnego
 • 5 I 2020r. - w niedzielę Objawienia Pańskiego w Sali Parafialnej odbyło się doroczne Spotkanie Opłatkowe naszej wspólnoty parafialnej, które uświetnił program kolędowy w wykonaniu najmłodszych parafian pod kierownictwem Karoliny Naziemiec; w tym roku świąteczny obiad przygotowała firma Beata's catering z Yorba Linda, CA
 • 18 I 2020r. - w sobotnie południe bardzo liczna delegacja z naszej polskiej parafii wraz z naszym ks. Kustoszem oraz O. Tomaszem Wilkiem OSPEE, paulinem z Chicago, zgromadziła się w centrum miasta na VI Marszu dla Życia OneLife LA; zjednoczyły nas na nowo słowa patrona naszego Sanktuarium św. Jana Pawła II, który nauczał 4. czerwca 1997r. w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu: Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości
 • 25 II 2020r. - we wtorkowe południe w naszej Sali Parafialnej odbyło się cykliczne spotkanie kapłanów posługujących w dekanacie XV naszej Archidiecezji, któremu przewodniczył dziekan Fr. David Gallardo, proboszcz miejscowej parafii katedralnej
 • 1 III 2020r. - od dzisiejszej, pierwszej niedzieli Wielkiego Postu nasza wspólnota parafialna w odpowiedzi na prośbę ks. Kustosza podjęła śpiew Suplikacji na zakończenie Mszy Świętej, jako odpowiedź na klimat moralny naszych czasów, wyzwania cywilizacyjne oraz w związku z zagrożeniami na granicy życia i śmierci, spowodowanymi także pandemią koronawirusa z Wuhan
 • 8 III 2020r. - podczas południowej Mszy Świętej w posługę ministranta w naszym Sanktuarium został uroczyście wprowadzony dotychczasowy kandydat Kazimierz Ducut
 • 16 III 2020r. - od dzisiaj w sytuacji zagrożenia epidemicznego tymczasowo zawieszono celebrowanie publicznych Mszy Świętych we wszystkich kościołach na terenie archidiecezji Los Angeles, w tym także w naszym Sanktuarium
 • 24 III 2020r. - w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa zostały zamknięte wszystkie kościoły w Los Angeles; wypełniane są w tym względzie regulacje federalne i stanowe w tej dramatycznej okoliczności (Safe at Home order); ma to na celu wyeliminowanie przemieszczania się osób i zgromadzeń, które potęgują rozprzestrzenianie się śmiercionośnego wirusa; tym samym całkowicie uniemożliwiono sprawowanie kultu publicznego przez wszystkie wyznania religijne aż do odwołania
 • 10 VI 2020r. - po 77. dniach nasze Sanktuarium zostało ponownie otwarte dla posługi sakramentalnej, głoszenia Słowa Bożego, modlitwy i szerzenia kultu św. Jana Pawła II; w pierwszej fazie była możliwość jedynie modlitwy prywatnej w kościele; na wieczorną adorację eucharystyczną przybyło 18. osób
 • 14 VI 2020r. - w niedzielę Bożego Ciała, w drugiej fazie procesu otwarcia kościołów w naszej Archidiecezji, pomimo wielu restrykcji sanitarnych mogły być sprawowane u nas publiczne Msze Święte dla limitowanej liczby parafian (maksymalnie 100. osób); frekwencja wyniosła ok. 50% uczestników niedzielnych Mszy Świętych w okresie sprzed pandemii
 • 24 VI 2020r. - w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, po doświadczeniu 33. dniowych rekolekcji #lednicawdomu przedstawiciele młodzieży naszej parafii dokonali aktu zawierzenia Matce Bożej; ks. Kustosz po modlitwie konsekracji Maryi uroczyście nałożył 18. osobom szkaplerze MB Lednickiej pobłogosławione wcześniej przez ks. Abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, podczas XXIV Spotkania Lednickiego Młodych "Cały Twój"
 • 13 VII 2020r. - w dzień fatimski gubernator stanu Kalifornia Gavin Newsom ogłosił zaktualizowane przepisy sanitarne dla 30. hrabstw, w tym Los Angeles, w związku z nagłym wzrostem liczby osób hospitalizowanych i zgonów na koronawirusa; skutkuje to ponownym zamknięciem kościołów; Msze Święte i nabożeństwa możemy jednak celebrować w otwartej przestrzeni; odtąd nasza wspólnota parafialna modli się przy ołtarzu polowym w ogrodzie za plebanią
 • 26 VII 2020r. - podczas południowej Mszy Świętej odbyła się w naszej wspólnocie parafialnej skromna uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w warunkach pandemii; pierwszy raz w swoim życiu przyjął do swojego serca Jezusa Eucharystycznego Antoni Jawor; w liturgię zaangażowani byli jego rodzice i siostra
 • 26 VIII 2020r. - naszą doroczną uroczystość odpustową celebrowaliśmy bardzo skromnie, reżim sanitarny z powodu pandemii SARS-CoV-2 uniemożliwił przybycie ojców paulinów; po liturgii sprawowanej przy ołtarzu polowym za plebanią ks. Kustosz poświęcił wykonaną przez artystów w Polsce figurę Jezusa Miłosiernego, którą umieściliśmy na fasadzie naszego Sanktuarium; odtąd ten widzialny znak będzie przypominał przybywającym pielgrzymom i parafianom o orędziu i łaskach Bożego Miłosierdzia, których mogą doświadczyć podczas modlitw za wstawiennictwem św. Faustyny i bł. Michała, których relikwie ze czcią przechowujemy w naszej świątyni
 • 13 IX 2020r. - w Niedzielę Fatimską podczas Mszy Świętej południowej po ponad 10 latach posługi kapłańskiej wobec naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy naszego ks. Proboszcza, a jednoczesnie kapelana Polaków w archidiecezji Los Angeles, CA i pierwszego kustosza Archidiecezjalnego Sanktuarium św. Jana Pawła II - ks. Rafała Dygułę SChr, który odtąd będzie proboszczem kanadyjskiej parafii i duszpasterzem Polaków w mieście królewskim Guelph, Ontario (diecezja Hamilton, ON); okolicznościową homilię wygłosił przybyły z Chicago paulin O. Tomasz Wilk OSPEE
 • 20 IX 2020r. - dzisiejsza niedziela była pierwszym Dniem Pańskim, kiedy to modlił się z nami, udzielał nam sakramentów, głosił Słowo Boże i wypełniał obowiązki pasterskie nasz nowy proboszcz ks. Mirosław Frankowski SChr, który przybył do nas z Michigan, gdzie przez minione 13 lat był proboszczem parafii św. Floriana w Hamtramck, MI

 

oprac. Ks. Rafał Dyguła TChr

 

1154313 odwiedzin od 1 maja 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms