NASZE RELIKWIARZE ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH

      

       Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym i ma w poważaniu ich autentyczne relikwie oraz wizerunki.

(KL111)

       Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki, etc.

(KKK1674)

Relikwie w Kościele zawsze otaczano szczególną czcią i uwagą, gdyż ciała błogosławionych i świętych, mające zmartwychwstać, były na ziemi żywą świątynią Ducha Świętego i narzędziami świętości, uznanej przez Stolicę Apostolską na drodze beatyfikacji i kanonizacji.

(Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o autentyczności i przechowywaniu relikwii, 8.XII.2017)

 

       Poprzez cześć oddawaną relikwiom świętych Pańskich czcimy samego Boga, który jest źródłem wszelkiej świętości. Kult świętych oraz ich relikwii obecny jest w Kościele od samego początku. Stanowi on przedłużenie tajemnicy Wcielenia i jednocześnie owoc Ofiary Eucharystycznej.

       Relikwie przypominają o społeczności świętych, która cieszy się już chwałą Niebios, zanosząc przed tron samego Boga prośby i modlitwy członków Kościoła pielgrzymującego.

       Obecność relikwii i cześć oddawana beatyfikowanym oraz kanonizowanym, winny budować wiarę chrześcijan w zmartwychwstanie, które przyobiecał sam Chrystus.

       Jest naszą radością i Bożym obdarowaniem naszej wspólnoty parafialnej oraz przybywających pielgrzymów fakt posiadania w przestrzeni naszego Papieskiego Sanktuarium relikwiarzy Świętych Pańskich: św. Jana Pawła II, św. Andrzeja Boboli, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, św. Maksymiliana M. Kolbe, św. Faustyny Kowalskiej, św. Franciszka i Hiacynty Marto (Dzieci Fatimskich), bł. Sancji Szymkowiak, bł. Michała Sopoćki i bł. Jerzego Popiełuszki. Stąd, pragniemy przyzywać ich wstawiennictwa w naszej emigracyjnej codzienności, ale również brać z nich wzór i inspiracje, jak realizować powołanie do świętości oraz być wiernym Bogu, Ojczyźnie, Kościołowi i tradycji naszych ojców.

 

 • Relikwiarz św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

Staraniem ks. Prob. Bogdana Molendy TChr przybyła do naszej wspólnoty parafialnej św. Faustyna w znaku swoich świętych relikwii. Certyfikat autentyczności o numeracji 3376 jest datowany na 9. sierpnia 2006 r., a podpisany przez S. Matkę Petrę Kowalczyk, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. Uroczyste wprowadzenie relikwiarza św. Apostołki Bożego Miłosierdzia miało miejsce 8. października 2006 r. Zbiegło się z celebracją dziesięciolecia istnienia w Parafii Róży Różańcowej. Uroczystościom przewodniczył ks. Proboszcz. Przypomnijmy, że wspomnienie liturgiczne św. Faustyny przypada 4 października.

 

 

 • Relikwiarz św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa

W odpowiedzi na osobistą prośbę ks. Prob. Rafała Dyguły TChr otrzymaliśmy go jako osobisty dar śp. ks. prałata Macieja Cholewy, dziekana raszyńskiego, zaprzyjaźnionego z naszą Parafią, legendarnego wikariusza żoliborskiego z czasów duszpasterstwa bł. ks. Jerzego, osobistego przyjaciela kapelana Solidarności. Certyfikat N.o. 405 datowany jest na 11 października 2009 r., a podpisał go ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk, kanclerz Kurii Metropolitarnej Warszawskiej. Uroczyste wprowadzenie relikwiarza do naszej świątyni miało miejsce 24 października 2010 r. Uroczystościom przewodniczył O. Bartłomiej Marciniak, paulin z Amerykańskiej Częstochowy. Przypomnijmy, że wspomnienie liturgiczne św. Zygmunta przypada 17 września.

 

 • Relikwiarz bł. Jerzego Popiełuszko, prezbitera i męczennika

W odpowiedzi na osobistą prośbę ks. Prob. Rafała Dyguły TChr skierowaną do metropolity warszawskiego J. Em. ks. kard. Kazimierza Nycza przekazano nam relikwiarz tego współczesnego Polskiego Męczennika w roku jego wyniesienia na ołtarze. Certyfikat datowany jest na 6. czerwca 2010 r., a podpisał go Kanclerz Kurii Metropolitarnej Warszawskiej ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk. Uroczyste wprowadzenie relikwiarza do naszego kościoła miało miejsce 24. października 2010 r. Uroczystościom przewodniczył O. Bartłomiej Marciniak, paulin z Amerykańskiej Częstochowy, były ministrant legendarnego kapelana Solidarności w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, na Żoliborzu. Przypomnijmy, że wspomnienie liturgiczne bł. Jerzego przypada 19 października.

 

 • Relikwiarz św. Jana Pawła II, papieża

W odpowiedzi na osobistą prośbę ks. Prob. Rafała Dyguły TChr skierowaną do metropolity lwowskiego ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego otrzymaliśmy od niego słowa zapewnienia o otrzymaniu relikwiarza św. Papieża Polaka. W liście datowanym na 1. czerwca 2011 r. osobisty sekretarz papieski informował: Dziękuję za list z dnia 18 maja br., w którym zwraca się Ksiądz Proboszcz z prośbą o przekazanie dla Polskiej Parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Odpowiadając z radością na przedstawioną prośbę gotów jestem przekazać relikwie I. stopnia ex Capillis Beati Joannis Pauli II. Certyfikat N.o. 17 datowany jest na 1. czerwca 2011 r., niecały miesiąc po pamiętnych uroczystościach beatyfikacyjnych na Watykanie, w których reprezentował naszą Parafię ks. Proboszcz. Relikwie zostały odebrane przez niego osobiście na Jasnej Górze 10. lipca 2011 r. z rąk ks. Abpa Mokrzyckiego. Uroczyste wprowadzenie relikwii do naszej świątyni miało miejsce w uroczystość odpustową 26. sierpnia 2011 r., która była dla nas jednocześnie 35. rocznicą wizyty pasterskiej ks. kard. Karola Wojtyły. Tym razem św. Papież Polak przybył do nas na zawsze. Był to wówczas pierwszy i jedyny jego relikwiarz na kontynencie amerykańskim. Uroczystościom przewodniczył O. Zbigniew Pieńkos, redemptorysta, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago. Przypomnijmy, że wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła przypada 22 października.

 

 • Relikwiarz bł. Michała Sopoćko, prezbitera

W odpowiedzi na osobistą prośbę ks. Prob. Rafała Dyguły TChr skierowaną do metropolity białostockiego ks. Abpa Edwarda Ozorowskiego uzyskaliśmy pisemną odpowiedź ks. infułata Adama Krasińskiego, Wikariusza Generalnego Archidiecezji Białostockiej, Kustosza Relikwii Bł. Michała Sopoćki, datowaną na 3. grudnia 2010r. : Zadośćczyniąc prośbie Przewielebnego Księdza z dnia 25. listopada 2010 r., (…) przekazujemy Relikwie BŁOGOSŁAWIONEGO MICHAŁA SOPOĆKI z odnośnym dokumentem. Certyfikat 513/08 podpisał postulator ks. prałat Krzysztof Nitkiewicz. Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Michała odbyło się na zakończenie Parafialnych Misji Świętych 31. marca 2012. Uroczystościom przewodniczył ks. dr Bogusław Jaworowski MSF z Polski. Przypomnijmy, że wspomnienie liturgiczne bł. Michała Sopoćko przypada 15 lutego.

 

 • Relikwiarz z Ziemi Świętej “MONTE TABOR”

  Niezwykle wyjątkowym Bożym obdarowaniem naszej wspólnoty parafialnej w Roku Wiary okazał się fakt otrzymania przez nas reliwii z Ziemi Świętej. Certyfikat datowany na 28. kwietnia 2013r. stwierdza: Gwardian Sanktuarium Przemienienia Pańskiego zaświadcza, że ten kamień został wycięty ze Świętej Góry tego miejsca świętego, gdzie był Jezus ze swoimi uczniami. Podpisał go Ojciec Antoni Kazimierz Dudek o.f.m., gwardian na Taborze w obecności Siostry dr Czesławy Maćkały ASC. Uroczyste wprowadzenie relikwii z Góry Tabor do naszej świątyni  miało miejsce 2. czerwca 2013 r., w uroczystość Bożego Ciała, natomiast jego instalacja w mensie ołtarzowej nastąpiła na zakończenie parafialnych rekolekcji w Roku Wiary 22. października 2013 r., we wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II.

 

 • Relikwiarz bł. Sancji Szymkowiak, zakonnicy

W odpowiedzi na osobistą prośbę ks. Prob. Rafała Dyguły TChr skierowaną do Siostry Joanny Danuty Wiśniowskiej CMBB, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej - Sióstr Serafitek w Krakowie otrzymaliśmy relikwie bł. Sancji Szymkowiak wraz z certyfikatem autentyczności podpisanym przez J. Em. Ks. Zenona kard. Grocholewskiego, datowanym na 18. sierpnia 2002 r. w Rzymie. Uroczyste wprowadzenie relikwii Anioła Dobroci z Poznania, miało miejsce podczas uroczystości odpustowych 28. sierpnia w Świętym Roku Miłosierdzia 2016, wieńczących jubileusz 90. lecia istnienia Polskiego Kościoła w Los Angeles, którym przewodniczył O. Tomasz Wilk OSPEE, proboszcz parafii pw. Św. Kazimierza w Yonkers, NY. Relikwiarz jest rodzinnym darem krewnych polskiej Błogosławionej, które od wielu lat są naszymi parafiankami: Celiny Glinkowskiej i Barbary Kaczmarek.  Przypomnijmy, że wspomnienie liturgiczne bł. Sancji przypada 18 sierpnia.

 

 • Relikwiarz św. Maksymiliana M. Kolbe, prezbitera i męczennika

                    

                       W odpowiedzi na osobistą prośbę ks. Prob. i Kustosza Rafała Dyguły TChr skierowaną do Gwardiana Niepokalanowa, O. Grzegorza M. Szymanika OFMConv., otrzymaliśmy recertyfikat autentyczności naszych relikwii datowany na 22. października 2017 r. w Niepokalanowie. Trzydzieści lat temu relikwie świętego dotarły do naszej wspólnoty parafialnej staraniem śp. ks. Prob. Konrada Urbanowskiego TChr. Ich uroczyste wprowadzenie do naszego Papieskiego Sanktuarium nastąpiło podczas uroczystości odpustowych 22. października 2017 r., w setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie oraz powstania Rycerstwa Niepokalanej. Uroczystościom przewodniczył O. Dr hab. Paweł Warchoł OFMConv. z Niepokalanowa. Przypomnijmy, że liturgiczne wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego przypada 14 sierpnia.

 

 • Relikwiarz św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

                     

                       W odpowiedzi na osobistą prośbę ks. Prob. i Kustosza Rafała Dyguły TChr skierowaną do Przełożonego Prowincji Wielkopolsko - Mazowieckiej Jezuitów O. Tomasza Ortmanna SJ, otrzymaliśmy relikwie wraz z certyfikatem autentyczności podpisanym przez ks. Prowincjała oraz kustosza relikwii O. Leszka Mądrzyka SJ, datowanym na 16. maja 2017r. w Warszawie. Ich uroczyste wprowadzenie do naszego Papieskiego Sanktuarium nastąpiło podczas uroczystości odpustowych ku czci św. Jana Pawła II w dniu 21. października 2018r., w roku jubileuszu 100. lecia Niepodległej, wiernej Bogu Ojczyzny. Uroczystościom przewodniczył O. Dr hab. Paweł Warchoł OFMConv. z Warszawy. Przypomnijmy, że liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli przypada 16. maja.

 

 • Relikwiarz św. Hiacynty i Franciszka Marto, dzieci z Fatimy

 

                    Zamysł sprowadzenia do naszego Papieskiego Sanktuarium relikwii św. Pastuszków z Fatimy zrodził się podczas pielgrzymki polskich kapłanów w roku jubileuszowym 2017, zorganizowanej przez Sakretariat Fatimski z Polski do tego miejsca objawień maryjnych sprzed wieku, w której brał udział nasz ks. Prob. i Kustosz Rafał Dyguła SChr. W odpowiedzi na jego osobistą prośbę skierowaną do Fundacji Franciszka i Hiacynty Marto w Fatimie, otrzymaliśmy relikwie wraz z certyfikatem autentyczności podpisanym przez postulatorkę in urbe procesu kanonizacyjnego S. Angelę de Fatima Coelho ASM, datowanym na 13. lutego 2017 r. w Fatimie: Niniejszym postulator zaświadcza, że załączony relikwiarz zawiera cząstki pierwszych trumien, w których byli pochowani święci Franciszek i Hiacynta Marto. Ich uroczyste wprowadzenie do naszego Papieskiego Sanktuarium nastąpiło podczas uroczystości odpustowych ku czci NMP Częstochowskiej  w dniu 25. sierpnia 2019r. Uroczystościom przewodniczył ks. Prob. Świerad Pettke z diec. włocławskiej, który również wygłosił poprzedzające uroczystość rekolekcje fatimskie. Przypomnijmy, że liturgiczne wspomnienie św. Dzieci Fatimskich przypada 20 lutego.

 

1154241 odwiedzin od 1 maja 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms