ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II - Był pośród nas i jest nadal...

      

    (...) Pamiętajcie, że Polonia jest ważna dla Polski, tak jak Polska ważna dla Polonii. Od Waszego stanu świadomości (...) będzie zależeć w dużej mierze więź Waszych wiernych z narodem, (...) więź wiary, kultury, więź mowy ojczystej.

(św. Jan Paweł II do duszpasterzy polonijnych, Detroit 19. września 1987r.)

 

 

       Metropolita krakowski, Ks. Kard. Karol Wojtyła wyróżnił naszą wspólnotę parafialną i zaszczycił nas swoją obecnością w dniach 28 - 30 sierpnia 1976 r. celebrując nasze uroczystości odpustowe podczas przeżywanego przez nas złotego jubileuszu naszej Polskiej Parafii w mieście Aniołów. Przybył do nas wtedy w drodze z historycznego Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii, PA, który odbył się w dniach 1 - 8 sierpnia pod hasłem Eucharystia i głód w rodzinie ludzkiej. Tam po raz pierwszy spotkał się osobiście z Matką Teresą z Kalkuty. Wygłosił konferencję w temacie Eucharystia a głód sprawiedliwości i wolności. Przy tej okazji miał postawić dramatyczną diagnozę najnowszych dziejów świata: Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty - Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Po latach ks. prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski, kapelan Golgoty Wschodu, tak wspominał te chwile: Miałem wtedy łaskę towarzyszenia  Księdzu Kardynałowi podczas całej podróży do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Nie zapomnę, z jakim przejęciem uczestnicy Kongresu słuchali jego głębokich przemyśleń i świadectw, które przywoził ze zniewolonej Ojczyzny.

       Na lotnisku LAX wylądował w sobotę 28 sierpnia o godz. 10:24pm, był to lot United 02 z San Francisco. Po przylocie w Red Carpet Room przywitany został przez delegację kapłanów (ks. prob. Zbigniew Olbryś TChr i ks. dr Jacek Przygoda) i Polonii. Natomiast jego odlot miał miejsce w poniedziałek 30 sierpnia o godz. 3:00pm liniami Western 028 do Great Falls International Airport (Montana).

       W Biuletynie Niedzielnym datowanym na 29 sierpnia 1976 r., proboszcz parafii ks. Zbigniew Olbryś TChr, tak komentował to wydarzenie: Jest to moment historyczny. Po raz pierwszy polski Kardynał odwiedza skupiska Polaków w Kalifornii. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Dostojnemu Gościowi za przybycie. Przyjazd Jego Eminencji zbiega się z obchodami Złotego Jubileuszu Parafii. Dzisiaj również święcimy patronalny dzień parafii polskiej - uroczystość Matki Boskiej Jasnogórskiej. Podczas Mszy będziemy się modlili o błogosławieństwo boże w pracy apostolskiej Księdza Kardynała, a dla nas o wytrwanie w wierze ojców, o zachowanie tradycji narodowych. Prosić będziemy Pana o należne swobody religijne dla Kościoła w Polsce oraz by Ojczyzna nasza cieszyła się pełną wolnością.

     Program dwudniowej kardynalskiej wizyty w Los Angeles uwzględniał w niedzielę 29 sierpnia 1976 r.: Mszę Świętą dla pielgrzymów z San Diego, CA (godz. 11:30am), uroczysty obiad na plebanii i spotkanie z polskimi kapłanami (godz. 1:30pm), udzielenie wywiadu dla polonijnej prasy i radia (godz. 2:30pm), spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych (godz. 3:15pm) oraz uroczystą Mszę Świętą koncelebrowaną z wygłoszonym Słowem Bożym (godz. 5:00pm, koncelebransi: ks. prałat Richard G. Krekelberg - delegat ks. kard. Timothy Manning, metropolity Los Angeles, ks. prałat Stan Sypek z Hyde Park, CA, ks. prałat Thaddeus Anthony Shubsda z Los Angeles - kapłan polskiego pochodzenia, w naszej wspólnocie parafialnej miał swoje prymicje w 1950r., 20 grudnia 1976 r. mianowany biskupem pomocniczym Los Angeles przez papieża Pawla VI, święcenia biskupie przyjął 19 lutego 1977 r., z kolei 26 maja 1982 r. mianowany przez Jana Pawla II na biskupa diecezjalnego Monterey, CA, ks. Dr Jacek Przygoda z Loyola Marymont University w Los Angeles, ks. kapelan Stanisław Dziwisz, ks. Stanisław Orszulik SAC z Biura Prasowego, ks. Wojciech Kania TChr - przełożony generalny z Poznania, ks. prowincjał Władysław Gowin TChr z Detroit). W homilii ks. kard. Wojtyła przypomniał początki organizowania się wspólnoty polskich emigrantów w Los Angeles, podkreślając wielką rolę pierwszego duszpasterza polonijnego w tej archidiecezji ks. Victoriana (Jakuba) Organiściaka SDS, który był kapłanem zakonnym z Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (salwatorianinem). Przyjął święcenia kapłańskie 25 lipca 1904 r., aby jeszcze jako neoprezbiter opuścić Ojczyznę z misją pastoralną wobec Polaków w Los Angeles 13 października 1904 r. Już w 1907 r. podjął się zadania utworzenia Polskiej Misji Katolickiej w tym zakątku świata, rok później zainaugurował regularne nabożeństwa w języku polskim na kalifornijskiej ziemi, a także założył z pierwszymi parafianami Komitet Budowy Polskiego Kościoła. Następnie homileta podjął refleksję na temat wyjątkowej roli Polskiej Parafii w życiu polskich rodzin katolickich na emigracji.

      Po uroczystościach w kościele, wierni z duchowieństwem udali się na spotkanie do Sali Parafialnej (godz. 7:00pm). Tamże miało miejsce uroczyste powitanie staropolskim zwyczajem chlebem i solą przez ks. Proboszcza, Radę Parafialną, dzieci i młodzież, przedstawicieli Polonii i pierwszych parafian. Ks. kard. Wojtyła skierował do zebranych okolicznościowe słowo. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i udzieleniem błogosławieństwa przez Metropolitę Krakowskiego (godz. 10:00pm).

      W poniedziałek 30 sierpnia 1976 r. po Mszy Świętej o godz. 8:00am i śniadaniu na plebanii polski hierarcha udał się na zwiedzanie miasta w towarzystwie ks. T. Shubsdy, ks. St. Dziwisza, ks. Zb. Olbrysia i ks. J. Przygody. Plan zwiedzania uwzględnił m.in. nawiedzenie miejscowej katedry pod wezwaniem św. Vibiany, wizytę w największym wtedy na świecie oceanarium Marineland oraz obserwatorium astronomicznym w Griffith Park w Hollywood Hills, CA. Potem odbyło się wręczenie kluczy miasta Los Angeles w miejskim ratuszu, natomiast na koniec prywatna prezentacja panoramy Golgota (The Crucifixion) Jana Styki w Forest Lawn, CA. Na jej zakończenie w obecności przewodnika Paula Berthelot wypowiedział znamienne słowa: Pod wielkim wrażeniem dzieła mojego rodaka Jana Styki, polecam Bogu wszystkich, dla których krzyż Chrystusa jest nadzieją zmartwychwstania i życia.

      Zaszczytu pełnienia funkcji przewodnika i osobistego kierowcy dostąpił nasz parafianin śp. Andrzej Niżyński, który wraz z rodzinami Mantykowskich, Rokickich, Tomżyńskich, Zielkiewicz i Panią Sowińską podjął się organizacji pobytu polskiego hierarchy poza parafią. Jak sam wspominał, wypożyczył  z domu pogrzebowego czarnego, luksusowego Lincolna, aby dostojnemu Gościowi z umiłowanej Ojczyzny zapewnić bezpieczeństwo i okazać stosowny szacunek podczas transportu po rozległej metropolii Los Angeles. Na zakończenie przejazdu, kiedy ks. Kardynał podziękował swojemu kierowcy, zadał pytanie: Drogi Andrzeju, co dobrego mogę dla Ciebie uczynić? W odpowiedzi  usłyszał: Eminencjo, pobłogosław Polskę, moją rodzinę i mnie... Było to niezwykłe świadectwo wiary i patriotyzmu oraz ojcostwa naszego parafianina, weterana, oficera AK i uczestnika Powstania Warszawskiego.

       Warto wspomnieć i przytoczyć fragmenty wywiadu dla katolickiego tygodnika miejscowej archidiecezji The Tidings (aktualnie Angelus), którego ks. Kardynał udzielił w niedzielne popołudnie. Jedno z pytań dziennikarza dotyczyło problemu aborcji w Polsce. W odpowiedzi usłyszał: Aborcja jest legalna w Polsce. Konsekwencje tego są bardzo niebezpieczne nie tylko dla chrześcijańskiej moralności i rodziny, ale także dla narodu. Aborcja narusza piąte przykazanie: Nie zabijaj! Gdy dzieci są świadomie tego, że ich rodzice moga zabić jedno z nich lub gdy już zabili jedno z nich, to ma to tragiczny wpływ na stabilność rodziny. Nowa moralność nie ma nic wspólnego z godnością kobiety i mężczyzny. Życie małżeńskie wymaga owocnej kontynuacji. W jaki sposób ludzka godność może być zachowana, skoro kobieta staje się obiektem użycia? Niebezpieczeństwo permisywnej moralności istnieje wszędzie, a także i w naszym kraju. To, czego potrzeba, to głębsze przygotowanie do małżeństwa, pełniejsza świadomość i przygotowanie. Kościół musi zwalczać idee życia i miłości bez odpowiedzialności.

      Bardzo wymowne, przepełnione pasterską troską, profetyczne, a przez to pobudzające do ciągle nowych przemyśleń i refleksji, okazują się jego słowa adresowane wówczas do nas, zapisane na kartach Parafialnej Księgi Pamiątkowej: Na pamiątkę uroczystości w Los Angeles 29 sierpnia 1976 r., składam Parafii Polskiej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego na dalsze pięćdziesięciolecia służby Ludowi Bożemu tutejszej Polonii, + Karol kardynał Wojtyła, metropolita krakowski.

       Relację z wizyty polskiego kardynała w Los Anegeles, podkreślającą entuzjastyczne przyjęcie go przez miejscową Polonię zamieściła nawet wydawana w Nowym Jorku gazeta New York Times. Znamienne, że już wtedy spekulowano, że jest on jednym z ewentualnych następców ówczesnego papieża Pawła VI. Powołując się na wypowiedź Fr. Andrew Greeley z Centrum Badania Opinii Publicznej w Chicago, zaznaczono że nazwisko tego  polskiego purpurata coraz częściej wymieniane jest w rozmowach o przyszłości Stolicy Apostolskiej. Ta nowojorska gazeta umieściła także niektóre informacje z jego życiorysu. Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 r. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1946 r. Był wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a później na na Uniwersytecie Jagiellońskim. Metropolitą krakowskim został w 1964, kreowany kardynałem w czerwcu 1967 r. Informowano także, ze Archidiecezja Krakowska liczyła wtedy 1530 księży i 2000 zakonnic. (por. Polonia Review, sept-oct 1976, s.6).

       Po powrocie do Ojczyzny, we wrześniu 1976 r. kard. Wojtyła skierował osobistą korespondencję do prowincjała śp. ks. Władysława Gowina TChr, w której wspomniał tę historyczną dla nas wizytę, dziękując za okazaną życzliwość, gorliwie prowadzone duszpasterstwo polonijne, a nade wszystko udzielając pasterskiego błogosławieństwa. Pisał m.in.: Serdecznie dziękuję Księdzu Prowincjałowi i na Jego ręce wszystkim Chrystusowcom, których spotkałem w czasie mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, a którzy tak pięknie i skutecznie pracują wśród Polonii - szczególnie mam na myśli Los Angeles (...), za okazaną mi życzliwość. Życzę błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy i łączę braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu.

      Natomiast w  styczniu 1978 r. w liście do ks. Prob. Zbigniewa Olbrysia TChr dziękował osobiście za donacje parafian na rzecz budowy legendarnej świątyni Arka Pana w Parafii MB Królowej Polski w Nowej Hucie, które zostały ofiarowane podczas jego pobytu w naszej Parafii. Pisał wtedy m.in.: (...) serdecznie dziękuję za tak życzliwą pamięć o Kościele Krakowskim i za dar na budowę w Nowej Hucie. Na progu Nowego Roku życzę Łaski i błogosławieństwa Bożego.

       Należy też wspomnieć o korespondencji z Watykańskiego Sekretariatu Stanu podpisanej przez Ks. Bpa Eduardo Martinez Somalo, substytuta ds. Ogólnych, dnia 6 listopada 1979 r., w której czytamy m.in.: (...) Jego Świątobliwość Jan Paweł II z radością i wzruszeniem przyjął wyrazy serdecznej pamięci, oddania i życzliwości nadesłane przez Czcigodnego Księdza i Jego Wspólnoty Parafialnej. Ojciec Święty mile wspomina odwiedziny Parafii. (...) Dziękuje Parafianom za hojny dar, świadczący o wielkodusznej ofiarności. Życzy Wspólnocie Parafialnej dalszego rozwoju w duchu jedności i miłości chrześcijańskiej i z serca udziela szczególnego Apostolskiego Błogosławieństwa Duszpasterzowi i Wiernym.

ZOBACZ zdjęcia i POSŁUCHAJ archiwalnego nagrania z sierpnia 1976r., kiedy był z nami…

       Ponownie przybył do naszej maryjnej świątyni dokładnie w 35 rocznicę tego wydarzenia, jego historycznej wizyty w Los Angeles, a jednocześnie w 85 rocznicę powstania naszej Parafii. Tym razem w znaku świętych relikwii podczas naszego odpustu, Uroczystości NMP Częstochowskiej 26 sierpnia 2011 r., zaledwie w  trzy miesiące od chwili jego beatyfikacji. Uroczystego aktu jego wprowadzenia do naszej maryjnej świątyni dokonał ks. Proboszcz, a Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago. Był to wtedy pierwszy i jedyny Jego relikwiarz na kontynencie amerykańskim. Został przekazany naszej wspólnocie parafialnej 10 lipca 2011 r. przez jego osobistego sekretarza JE ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego podczas XIX Pielgrzymki Rodziny Radio Maryja na Jasnej Górze. Wcześniej wystosował do nas pismo, w którym czytamy m.in.: Dziękuję za list z dnia 18 maja 2011 r., w którym zwraca się Ksiądz Proboszcz z prośbą o przekazanie dla Polskiej Parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Odpowiadając z radością na przedstawioną prośbę gotów jestem przekazać relikwie I. stopnia ex Capilis Beati Joannis Pauli II. (...)

                                                              

 

       Relikwie bł. Papieża Polaka odebrał osobiście w jasnogórskim sanktuarium w Częstochowie, u stóp Czarnej Madonny nasz ks. Prob. Rafał Dyguła SChr.

       Na tę okoliczność nasza wspólnota parafialna otrzymała błogosławieństwo oraz została umocniona Słowem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, ks. Stanisława Kardynała Dziwisza. Sekretarz Papieski napisał do nas m.in.: (...) Cieszę się, że w Polskiej Parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles w Kalifornii będą relikwie Błogosławionego Jana Pawła II. Jako legat papieski Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła modlił się w tym kościele 35 lat temu z okazji Kongresu Eucharystycznego, a teraz przybywa tu jako Błogosławiony, by pozostać wśród swych Rodaków przebywających poza granicami Polski. Niech ta Jego duchowa obecność przybliża wszystkich do Chrystusa. On jest naszym Ojcem i Przewodnikiem w odnajdywaniu drogi do Boga, drogi miłości i zaufania, a swym "Totus Tuus - cały Twój" na wzór Matki Najświętszej jest wzorem serdecznej więzi z Jezusem. Wszystkim, którzy będą tu przychodzić i za wstawiennictwem Błogosławionego Jana Pawła II przedstawiać swe prośby i troski, niech wyprasza u tronu Bożego potrzebne łaski. Łącząc się w modlitwach z Księdzem Proboszczem i całą Parafią, przesyłam serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo.

       Trzeba też w tym miejscu przytoczyć fragmenty korespondencji do księży chrystusowców w Los Angeles od Prymasa Polski ks. Józefa Kowalczyka, Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego, w której czytamy: (...) W homilii podczas beatyfikacji Papieża Polaka, Ojciec Święty Benedykt XVI podkreślał iż <Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu na swą wiarę, mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską. (...) Bycie błogosławionym na wieki Jana Pawła II, które Kościół dziś z radością ogłasza, wpisane jest w te właśnie słowa Chrystusa: "Błogosławiony jesteś, Szymonie" i "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". Jest to błogosławieństwo wiary, którą Jan Paweł II otrzymał w darze od Boga Ojca dla budowania Kościoła Chrystusowego>. Biorę sobie do serca słowa Benedykta XVI i życzę Wam tej silnej i apostolskiej wiary. Obiecuję modlitewne wsparcie, szczególnie w intencji dalszych sukcesów w Waszej pasterskiej posłudze. Niech Bóg obficie Wam błogosławi w tej pracy, abyście nadal z oddaniem, ofiarnością i poświęceniem umacniali ducha jedności pośród polskiej wspólnoty w parafii "Matki Bożej z Jasnej Góry".

       26 kwietnia 2015 r. miała u nas miejsce uroczystość rededykacji naszego kościoła po zakończonym kapitalnym remoncie. Przewodniczył jej i Słowo Boże wygłosił nasz arcypasterz, ks. Abp Jose Horacio Gomez, metropolita Los Angeles. Wśród koncelebransów był m.in. przybyły z Chicago ks. prowincjał Paweł Bandurski TChr, przełożony prowincji północnoamerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego. Wówczas to ks. Arcybiskup wypowiedział słowa uznania, wdzięczności i podziękowania księżom chrystusowcom posługującym w naszej polskiej parafii od 50. lat za opiekę duszpasterską wobec Polaków na terenie archidiecezji, jak również pozytywnie odpowiedział na prośbę naszego ks. Proboszcza podając do wiadomości uczestnikom ceremonii, że nasza historyczna świątynia zostanie wkrótce Sanktuarium św. Jana Pawła II w Los Angeles. Bardzo licznie zgromadzona wspólnota polonijna odpowiedziała owacjami nas stojąco i burzliwymi oklaskami wyrażając ogromną radość z tego faktu. Przy tej okazji została odczytana przez Diakona Scott Palmer nadesłana korespondencja z gratulacjami i uroczystym błogosławieństwem także od biskupa pomocniczego, Jego Ekscelencji ks. Edwarda Wm. Clarka o następującej treści: W dowód uznania za konsekrację kościoła Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles i ogłoszenia decyzji o ustanowieniu Sanktuarium św. Jana Pawła II, papieża, z wdzięcznością dla polskiej wspólnoty katolickiej w Archidiecezji Los Angeles.

       3. listopada 2015 r. decyzją potwierdzoną mocą dekretu kanonicznego naszego Arcypasterza ks. Abpa Jose H. Gomez erygowano w naszym Polskim Kościele w Los Angeles Archidiecezjalne Sanktuarium św. Jana Pawła II, przez co nasza świątynia stała się kolejnym miejscem oficjalnego kultu świętego proroka naszych dni, polskiego papieża, naszego Rodaka z Wadowic.

       Na to historyczne wydarzenie otrzymaliśmy oficjalną korespondencję z naszej Ojczyzny: od ks. Prymasa oraz Prezydenta RP.

       Ks. Wojciech Polak, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, napisał m.in.: (...) Uroczystość ogłoszenia Waszego kościoła - w którym przed laty modlił się ówczesny Arcybiskup Krakowski, Kardynał Karol Wojtyła - Sanktuarium świętego Papieża Polaka daje mi sposobność do wyrażenia najserdeczniejszych życzeń. Niech dobry Bóg obficie darzy swym błogosławieństwem Czcigodnego Księdza wraz z współpracownikami i całą wspólnotą parafialną. W trudzie wierności Ewangelii, dawania świadectwa Chrystusowi i pielęgnowania polskich korzeni niech Was umacnia przykład i wstawiennictwo naszego Rodaka, Następcy św. Piotra, który z miłości do Boga i bliźniego uczynił treść swego życia.

       Natomiast Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Dr Andrzej Duda, skierował do nas m.in. następujące słowa: (...) Z radością przyjąłem wiadomość, że w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej - najstarszej polskiej parafii w Los Angeles, nazywanej Kalifornijską Częstochową - zostało ustanowione Sanktuarium św. Jana Pawła II. Jest to wyraz głębokiej wiary w to, że Papież - Polak, jeden z największych duchowych i moralnych autorytetów naszych czasów, wciąż otacza troską cały Kościół powszechny, a w sposób szczególny oręduje za wspólnotą narodu, w której urodził się i wzrastał. Wspólnotą, której, jak sam często podkreślał, bardzo wiele zawdzięczał jako człowiek, kapłan, uczony i myśliciel. (...) Serdecznie gratuluję polskiej wspólnocie katolickiej w Kalifornii z okazji dzisiejszej wyjątkowej uroczystości. (...) Pragnę pozdrowić wszystkich, dla których uczestnictwo w życiu parafii przy West Adams Boulevard jest również wyrazem łączności z dziedzictwem polskości. Serdeczne pozdrowienia kieruję do goszczących tu dzisiaj pielgrzymów z Chicago. Wyrażam nadzieję, że integracja między środowiskami polonijnymi w Stanach Zjednoczonych oraz ich współpraca z Rzecząpospolitą Polską i rodakami w "Starym Kraju" będzie się pogłębiać. (...) Jestem przekonany, ze nasze wspólne starania pomogą otworzyć nowy rozdział w historii relacji między Polską a Polonią zagraniczną. Raz jeszcze gratuluję i serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych. Szczęść Boże!

       W dniach 7 - 13. marca 2019r. miała miejsce w naszym Sanktuarium wizyta arcypasterska sekretarza papieża Jana Pawła II, JE ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego, łacińskiego metropolity lwowskiego, który przybył do nas na rozpoczęcie Wielkiego Postu, aby wygłosić Polonii trzydniowe rekolekcje. Rozpoczęły się 8. marca, dokładnie w 55. rocznicę ingresu ks. Abpa Karola Wojtyły w katedrze wawelskiej, od kiedy został metropolitą krakowskim. Nauki rekolekcyjne, które stały się dla nas osobistym świadectwem przypominającym świętość Papieża Polaka rejestrowane były dla potomnych przez katolicką TV Trwam z Polski. Na zakończenie w naszej Sali Parafialnej odbył się uroczysty bankiet z programem artystycznym na cześć przybyłego dostojnego gościa ze Lwowa. Wśród miejscowych duszpasterzy polonijnych byli obecni także: o. Zbigniew Pieńkos CSsR (dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago), o. Jacek Cydzik CSsR (dyrektor Radia Maryja w Toronto), o. prof. Marek Kotyński CSsR (UKSW w Warszawie) oraz ks. Andrzej Legowicz, sekretarz ks. Arcybiskupa. Swoją obecność zaznaczył miejscowy Konsulat Generalny RP w osobie konsul Anny Dębeckiej - Budzisiak. Niezmiernie radował nas fakt rekordowej frekwencji uczestników wielkopostnych ćwiczeń duchowych, co z pewnością dowodzi, że osoba świętego patrona naszego Sanktuarium jest ciągle żywa w sercach Polonii Kalifornijskiej.

       W zaledwie kilkanaście dni po rekolekcjach na ręcę naszego proboszcza i kustosza Sanktuarium przekazana została  korespondencja ze Lwowa, datowana na 18. marca 2019r., w której ks. Abp Mokrzycki zwrócił się ponownie do uczestników historycznego wydarzenia: Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość przeprowadzenia rekolekcji w Księdza Parafii, za okazaną gościnność, życzliwość i troskę, abym mógł poznać piękną Kalifornię. Jestem pełen podziwu z jak wielkim entuzjazmem razem ze swoimi Wiernymi dba Ksiądz o krzewienie wiary i patriotyzmu wśród naszych Rodaków, którzy z różnych przyczyn przybyli do tego Kraju. Proszę przyjąć jeszcze raz moją wdzięczność za dar serca na potrzeby naszego Seminarium (...).

       Tak oto wizyta papieskiego sekretarza w Polskim Kościele w Los Angeles stała się dla nas wszystkich, a w sposób szczególny dla najstarszych parafian, widzialną kontynuacją i dopełnieniem pamiętnej wizyty kardynalskiej sprzed 43. lat. Jako patron Sanktuarium, w cząstce swojego ciała - relikwiach, jest w tym zakątku świata nadal obecny, wypraszając dla przybywających parafian i pielgrzymów potrzebne do zbawienia łaski. Domaga się usilnie od nas wszystkich sumiennego odkrywania ciagle na nowo, głoszenia i realizacji codziennym życiem wciąż aktualnego nauczania świętego pontyfikatu w najnowszej historii Kościoła i świata. Jesteśmy bowiem jego pokoleniem, jego nadzieją, jego rodakami wysłanymi przez Opatrzność do miasta Aniołów, stolicy światowego kina. Wezwani, aby być tu i teraz jego naśladowcami w każdej dziedzinie emigracyjnej rzeczywistości, w wymiarze religijnym, modlitewnym, ewangelizacyjnym, charytatywnym, intelektualnym, kulturowym i artystycznym.

 

 (oprac. ks. Rafał Dyguła SChr)

 

"ODWIEDZIŁ NAS ŚWIĘTY", część 1

"ODWIEDZIŁ NAS ŚWIĘTY', część 2

 

Prośba o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku,

wspomożycielu w trudnych sprawach.

Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi,

prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi,

w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.

Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich,

co dzień zbliżamy się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...

wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.

Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.

Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżyć się do Boga. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Święty Janie Pawle II módl się za nami!

 

"JOHN PAUL II IN AMERICA"

 

Modlitwa polskiego migranta do św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, ojcze polskiej emigracji,

nasz skuteczny orędowniku i wspomożycielu;

Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i człowieka,

prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi,

przez miłość i cierpienie ofiarowane za Kościół i cały świat,

każdego dnia zbliżałeś się do świętości.

Pragnę i ja za Twoim przykładem, przebywając w różnych zakątkach świata,

być mocnym mocą wiary i dawać w świecie świadectwo Ewangelii.

Niech świadomość obecności Boga umacnia mnie

i pomaga przezwyciężać trudności na migracyjnych szlakach. Amen.

(Imprimatur: N. 2966/2014. Nihil obstad: Poznań, dnia 5.06.2014 r., ks. kanonik dr Michał Tschuschke, cenzor)

 

 

1154265 odwiedzin od 1 maja 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms