KATECHEZA PARAFIALNA DZIECI I MŁODZIEŻY

      

      Katecheza jest wychowywaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych; obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawane na ogół w sposób systematyczny i całościowy w celu wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego.

(KKK, 5)

 

       Chociaż prawdą jest, że katecheza może być wszędzie prowadzona, to jednak to muszę podkreślić - zgodnie zresztą z życzeniami wielu biskupów - że wspólnota parafialna, jako zajmująca szczególne miejsce, powinna pozostać krzewicielką i inspiratorką katechezy. (...) Parafia, jak powiedziałem wyżej, powinna pozostać pierwszoplanowym miejscem katechizacji.

(św. Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 67)

 

       Niech nie zapominają Ojczyzny, rodziny, Kościoła, modlitwy - wszystkiego, co stąd wynieśli. Bo chociaż musieli emigrować z braku dóbr materialnych, to przecież wynieśli stąd wielkie bogactwo i dziedzictwo duchowe. Niech pilnują, aby stawszy się materialnie bogatymi, duchowo nie zubożeli. Aby stawszy się Amerykanami, nie przestali być góralami. Ani oni, ani ich dzieci, ani wnuki.

(św. Jan Paweł II, Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.)

      

       Z wielką radością pragniemy poinformować katolickich rodziców w naszym polonijnym środowisku, że wychodząc naprzeciw bardzo licznym ich prośbom powróciliśmy do polskiej tradycji nauczania religii przy Parafii. Nowy rok katechetyczny 2019/2020 rozpoczniemy na początku września br. Katechizacja dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach szkoły podstawowej odbywać się będzie w niedziele o godz. 10:30am, tak aby uczniowie wraz ze swoimi rodzicami mogli uczestniczyć w Dzień Pański we Mszy Świętej w naszym kościele parafialnym.

       Zapisów dzieci i młodzieży na nowy rok katechetyczny 2019/2020 możemy już dokonywać w naszym Biurze Parafialnym. Szczegółowy plan nauczania lekcji religii prezentowany jest poniżej.

       Wśród tegorocznych planów duszpasterstwa dzieci i młodzieży jest powstanie scholi dziecięcej i młodzieżowej, które będą ubogacały swoim śpiewem liturgię Mszy Świętych z udziałem dzieci, które celebrujemy zawsze w pierwsze niedziele miesiąca.

    Przypominamy, że koordynatorem nauczania religii w naszej Parafii jest mgr Teresa Leżak, absolwentka Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Ponadto zadanie katechizacji naszych najmłodszych parafian podejmują: Beata Bochniak, Barbara Goska, Anna Nogalska, Anna Sawa i Agata Kowalińska - Manalac.

Polecamy: www.katecheza.episkopat.pl

 


« powrót
1154323 odwiedzin od 1 maja 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms