Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją.

(KKK 1131)

 

  • Sakrament Spowiedzi Świętej - przed każdą Msza Świętą
  • Sakrament Chrztu Świętego - prosimy zgłaszać przynajmniej miesiąc wcześniej przed planowaną datą
  • Sakrament Małżeństwa - prosimy zgłaszać przynajmniej sześć miesięcy wcześniej przed planowanym terminem

Uwaga! Przy sakramentach chrztu i małżeństwa obowiązkowa minimum półroczna, aktywna przynależność do Parafii

  • Duszpasterstwo chorych  -  w każdy Pierwszy Piątek miesiąca odwiedzamy z posługą sakramentalną chorych parafian w domach oraz na każde wezwanie w szpitalach
  • Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej  - program dwuletni w ramach katechizacji  parafialnej
  • Przygotowanie do Bierzmowania - program dwuletni po zakończeniu szkoły podstawowej

 

 

 

 

 

Bardzo polecamy lekturę na temat mocy siedmiu sakramentów świętych: www.7pierwszych.pl

1154284 odwiedzin od 1 maja 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms