Ojciec Święty Benedykt XVI udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa Ks. Proboszczowi Rafałowi Dyguła SChr i wiernym Parafii MB Jasnogórskiej w Los Angeles w 35 rocznicę pobytu w Parafii Kardynała Karola Wojtyły (29.08.1976) na czas wprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II (26.08.2011) wzywając obfitości łask i darów Bożych - te słowa Piotra naszych czasów podkreślają najważniejsze wydarzenia w kilkudziesięcioletniej historii jedynej Polskiej Parafii w mieście Aniołów. Przed laty był z nami osobiście przyszły Polski Papież, kiedy to w drodze z Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii przybył do nas, by przewodniczyć pamiętnym uroczystościom odpustowym ku czci patronki naszej polonijnej Parafii, Królowej naszego polskiego narodu. Teraz jest z nami na zawsze w darze świętych relikwii, które otrzymaliśmy od jego osobistego sekretarza JE Abpa Mieczysława Mokrzyckiego na Jasnej Górze podczas XIX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja 10.07.2011. Jest naszą radością, że wtedy był to pierwszy relikwiarz nowego błogosławionego Kościoła na kontynencie amerykańskim. Namacalnie doświadczamy jego orędownictwa nad nami.

   Aktualnie nasza maryjna świątynia, określana jakże często jako Kalifornijska Częstochowa okazuje się miejscem modlitwy stałych parafian kilkunastomilionowej metropolii Los Angeles, ale też pielgrzymów i turystów. Oddajemy cześć i chwałę Maryi, Pani Jasnogórskiej w jej cudownym wizerunku podarowanym nam przez pierwszego polskiego paulina na ziemi amerykańskiej śp. Ojca Michała Zembrzuskiego, założyciela Amerykańskiej Częstochowy w Pensylwanii. Nasz kościół to również miejsce kultu Bożego Miłosierdzia. Są z nami w znakach świętych relikwii Apostołowie Jezusa Miłosiernego, św. Faustyna i bł. Michał Sopoćko. To przestrzeń wstawiennictwa także innych Polskich świętych, których relikwiarze posiadamy. Nasi najstarsi Parafianie, którzy przeżyli Golgotę Wschodu mają tutaj swojego patrona św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa metropolitę warszawskiego i Założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, który osobiście doświadczył rzeczywistości wygnania w głąb Rosji na okres dwudziestu lat. Znamienne, że za dewizę życia przyjął słowa: Bo na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie... Natomiast przedstawiciele tzw. Polonii solidarnościowej cieszą się tu orędownictwem bł. Jerzego Popiełuszko.

       Radujemy się się, że nasza wspólnota parafialna ma i miała swoich przedstawicieli w świecie kultury i sztuki. Trzeba tu wspomnieć chociażby aktorkę  śp. Apolonię Chałupiec (Polę Negri), która jak dotąd jest jedyną Polką, która doczekała się widzialnego wyróżnienia na Alei Gwiazd w Hollywood - Hollywood Walk of Fame.

       Posługę duszpasterską gorliwie wypełniają dla nas od ponad pięćdziesięciu lat księża chrystusowcy, misjonarze polonijni.

       Matko Boża Jasnogórska, Królowo Naszego Narodu, miej w opiece każdego Polaka na emigracji, zwłaszcza wstawiaj się za Polonią Kalifornijską!

1154256 odwiedzin od 1 maja 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms